Categorieën

Service

De juf heeft het zwaar

De juf heeft het zwaar
Onderwijs

De juf heeft het zwaar

  • Herman Stel
  • 06-05-2020
  • Onderwijs
De juf heeft het zwaar
Zo aan het einde van het schooljaar hebben kleuterjuffen het tegenwoordig niet gemakkelijk. De eindgesprekken met de ouders van de groep 2 leerlingen zorgen ervoor, dat er in de lokalen van de kleutergroepen vaak rode gezichten en verhitte discussies zijn waar te nemen.

Gelukkig komen de juffen vaak met een zekere opluchting uit de gesprekken en hebben de ouders hun (overigens bindend) advies gewoon geaccepteerd. Maar in toenemende mate verzetten ouders zich tegen de adviezen. Waarover het gaat? Het gaat over het wel of niet overgaan naar groep 3. Had je vroeger in een groep van 30 kleuters slechts één of twee ouders, die tegen het advies van de leerkracht in gingen; tegenwoordig lijkt het wel een schande te zijn als jouw kind het advies krijgt om nog een jaartje extra te kleuteren. Alles wordt door die ouders uit de kast gehaald om de professionele mening van de leerkrachten onderuit te halen.

Zelfs bij juffen met dik 20 jaar ervaring in het onderwijs aan kleuters, menen de ouders het beter te weten. Nu is het geen exacte wetenschap, maar toch.  Motoriek nog niet genoeg ontwikkeld? We gaan wel even snel naar de fysio. Moet je zien hoe snel dat is opgelost. Woordenschatachterstand? Niks aan de hand. We huren deze zomervakantie een Remedial Teacher en het gaat goed komen! Sociaal – emotioneel er nog niet aan toe? Nou ze hadden vroeger zelf ook geen vriendjes en dat is allemaal goed gekomen. En zo slepen deze gesprekken zich vaak voort.

De leerkrachten worden voortdurend in de verdediging gedrongen en als het machtswoord dan toch moet worden uitgesproken, dan keert de sfeer en dreigen ouders vaak om naar de concurrent te gaan. Daar gaat hun kind vast wel naar groep 3.

In toenemende mate verbaas ik me over het gebrek aan vertrouwen in de professionele taakopvatting van leerkrachten. Het lijkt wel of het belang van het kind in het geheel niet telt. Het lijkt wel of de ouders het als een persoonlijke afgang beschouwen als hun Remi, Francis of Tarik niet doorgaat naar groep 3. Dat het kind vervolgens de rest van de schoolloopbaan onnodig 'op de tenen moet lopen', is niet van belang. En dat een leerkracht er helemaal geen persoonlijk voordeel bij heeft om een kind onnodig extra te laten 'kleuteren' schijnt al totaal niet tot deze ouders door te dringen.