Categorie├źn

Service

Tijd voor meer zon!

Tijd voor meer zon!
Nieuws

Tijd voor meer zon!

  • Advertorial
  • 28-02-2021
  • Nieuws
Tijd voor meer zon!
VLAARDINGEN - In dit bericht praat het Vlaardings Energie Collectief (VEC) u bij over een paar ontwikkelingen in zonne-energie. Afgelopen jaar in april maakte minister Wiebes zijn plannen bekend voor het geleidelijk afbouwen van de saldering voor de opbrengst van zonnepanelen op het eigen dak. In november bleek dat de Tweede Kamer nogal wat vragen had. Inmiddels heeft het parlement besloten dat deze vragen zo substantieel zijn dat het wetsontwerp hiervoor ‘controversieel’ is en daarom niet meer door deze Tweede Kamer behandeld zal worden. Het kan dus nog wel een poos duren voordat hier een beslissing over komt. En inmiddels worden er initiatieven ontwikkeld om tot een beter voorstel te komen. 

Er zijn nu 623 energiecoöperaties in Nederland waarin bijna 100.000 Nederlanders participeren. Gemiddeld is dat bijna 160 leden per coöperatie. Het VEC heeft nu 149 leden, we zijn dus inmiddels al een coöperatie van 'normale' grootte geworden. Er zijn nu in totaal 761 collectieve zonnedaken in Nederland, waarvan 2 van het VEC. De 2 daken van het VEC hebben samen een vermogen van 145 kilowattpiek. Het gemiddelde collectieve dak is 125 kilowattpiek groot. Het VEC zou het mooi vinden als hun volgend dak ook wat groter kan worden. 

Bijgaande figuur (zie boven) laat zien hoe het aantal collectieve zonprojecten zowel op daken als op grond of water zich heeft ontwikkeld over de afgelopen zes jaar en hoeveel vermogen die projecten hebben. Zoals te verwachten zijn de projecten op grond of water een stuk groter dan de collectieve zonnedaken. 

Dat is niet alleen maar positief. Het VEC heeft in september in het stukje over de Zonneladder al vraagtekens gezet bij de grote zonneweiden. Het oog wil ook iets. Aan zonnedaken stoort niemand zich. Inmiddels wordt van meer kanten opgemerkt dat er veel industriële daken onbenut blijven terwijl het animo voor zonneparken lijkt toe te nemen. Nu wordt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat onderzocht hoe de ontwikkelingen de gewenste kant op geholpen kunnen worden. Geen OZB-belasting over een zonnedak op een bedrijfspand? Minder subsidie voor zonprojecten op grond of water? Subsidie voor het versterken van bedrijfsdaken om installatie van zonnepanelen op het dak aantrekkelijk te maken? De gemeente de mogelijkheid geven bedrijven te verplichten zonnepanelen op het dak te installeren? We laten het u weten als er belangrijke ontwikkelingen zijn op dit gebied.

In totaal is in Nederland in 2020 voor maar liefst ruim 3.000 megawattpiek ofwel 3 gigawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen komt daarmee op ruim 10 gigawattpiek. Dit is vergelijkbaar met het stroomgebruik van bijna 3 miljoen huishoudens! 

De ontwikkelingen in de zonne-energie gaan hard! Inmiddels komen er ook steeds meer zonnepanelen aan het eind van hun levensduur. Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen om tot een goede aanpak van recycling te komen. Staatssecretaris van Veldhoven heeft nu een ‘Algemeen Verbindend Verklaring’ in werking gesteld om de recycling een goede kans van slagen te bieden. De regeling zal vooralsnog gelden tot 2025 maar de betrokken partijen verwachten dat ze nu deze regeling er is, al in twee jaar tijd tot 65 procent recycling kunnen komen. Hopelijk gaat dit goed lukken! 

Vlaardings Energie Collectief

Willem de Zwijgerlaan 49, Vlaardingen

Meer over Vlaardings Energie Collectief →