Categorieën

Service

Vlaardingen gaat NK Tegelwippen

Vlaardingen gaat NK Tegelwippen
Politiek

Vlaardingen gaat NK Tegelwippen

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 01-04-2021
  • Politiek
Vlaardingen gaat NK Tegelwippen
VLAARDINGEN – Meedoen aan ‘Heel Holland wipt’, of eigenlijk het NK Tegelwippen. Vanavond diende een aantal fracties er een motie over in bij het agendapunt Klimaatadaptie, ofwel hoe bereid je je als stad voor op de veranderingen van het klimaat?

Een actiepunt is meer groen en minder tegels en de inwoners van Vlaardingen, met of zonder tuin, kunnen daarbij het verschil maken. Door bijvoorbeeld tegels langs de gevel of in de tuin te verwijderen (eruit te ‘wippen’) en te vervangen door groen. Zo’n 40 gemeenten gaan hier al mee aan de gang bij wat het NK Tegelwippen wordt genoemd. En Vlaardingen moet dat voorbeeld volgen.

Hoe dat precies aan te pakken, of er langs elk huis een of meer tegels weggehaald mogen worden (sommige trottoirs zijn al zo smal) en wie er voor groen op die plek zorgt is nog even een vraag. Het steeds overvloediger regenwater, dat op bepaalde plekken al snel voor overlast zorgt, kan er in ieder geval beter door wegvloeien. Dat vonden indieners van de motie CDA, PvdA, ChristenUnie/SGP, Fractie Akça, GroenLinks en ONS.Vlaardingen, die benadrukten dat het weliswaar ludiek overkwam vandaag maar het was vooral ernst en geen 1 aprilgrap. Wel wat laat, zo betoogde Nol Kloosterman van het AOV, want de inschrijvingstermijn was al voorbij. ‘Dan volgend jaar maar’, zo antwoordde Marieke Thommis van het CDA, de indiener van de motie.

De motie werd, met een aantal andere moties en een amendement, in stemming gebracht en haalde het met een meerderheid van 31 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Wrang lijkt wel dat de gemeente van burgers vraagt waar ze zelf nog in gebreke blijft: door de vele woningbouw- en infrastructurele projecten waar we eerder over schreven, verdwijnt er nogal wat groen dat lang niet volledig gecompenseerd wordt. Het duidelijkste voorbeeld ervan lijkt wel de woningen die gebouwd worden aan de Zwanensingel; dat zou oorspronkelijk deels een gebied worden waar overvloedig water opgeslagen kon worden, een ‘overstroomgebied’.