Honderden tijdelijke woningen op Unileverterrein

28-07-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Op het voormalige Unileverterrein zijn er plannen om tijdelijke woningen voor studenten en starters te realiseren. Bij de gemeente hebben is er al een principeverzoek voor de tijdelijke woningen ingediend. In de komende periode zal er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere betrokkenen worden georganiseerd. Hier zullen de plannen verder toegelicht worden en ideeën en vragen uit de omgeving worden besproken.

Uit onderzoek is gebleken dat bewoning in de bestaande gebouwen niet haalbaar is. Daarom wordt er op dit moment alleen ruimte aan (culturele) ondernemers en organisaties geboden. Dit wil ontwikkelaar INSPIRE Real Estate samen met de eigenaar Van Adrighem Group wel graag uitbreiden met tijdelijke woningen. ,,Bewoners van deze woningen zorgen voor eigenaarschap in het gebied’’, aldus de ontwikkelaar. ,,Daarnaast zijn bewoners ook op avonden en in weekenden aanwezig waardoor de levendigheid en sociale controle toenemen.’’

Inmiddels staan er momenteel 320 zogenaamde containerwoningen in opslag op het terrein. Deze woningen bieden een oplossing om tijdelijke woningen op het terrein te gaan verhuren. Deze woningen passen wel binnen het masterplan, en het ontwerpbestemmingsplan dat momenteel geschreven wordt, maar niet binnen het huidige bestemmingsplan. Bij de gemeente Vlaardingen is een principeverzoek gedaan voor het tijdelijk plaatsen van de containerwoningen. De tijdelijke woningen zijn zelfstandige woonunits (studio’s); met een eigen keuken en badkamer. Er mag maximaal 1 huishouden van maximaal 2 personen wonen. De volgende doelgroepen worden hierbij beoogd:

•    Studenten en jongeren tot 27 jaar;

•    Vlaardingse starters op de arbeidsmarkt;

•    Mensen met een acute woningbehoefte, bv. door een echtscheiding.

De woningen worden verhuurd als sociale huurwoningen. Bewoners moeten zich inschrijven bij de gemeente. Het is expliciet niet de bedoeling om te verhuren aan tijdelijke arbeidsmigranten. Door de minimale huurtermijn van zes maanden en het maximum van één huishouden is dit ook niet aantrekkelijk voor deze doelgroep. Bovendien willen de ontwikkelaars Vlaardingers voorrang geven in het verhuurproces.

Meer informatie is binnenkort hier  te vinden

Verwacht wordt dat een informatiebijeenkomst hierover in de eerste helft van oktober plaatsvindt.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date