Categorieën

Service

Geen arbeidsmigranten in tijdelijke woningen Unileverterrein

Geen arbeidsmigranten in tijdelijke woningen Unileverterrein
Nieuws

Geen arbeidsmigranten in tijdelijke woningen Unileverterrein

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 15-06-2021
  • Nieuws
Geen arbeidsmigranten in tijdelijke woningen Unileverterrein

Het rode gedeelte wordt gesloopt voor de tijdelijke woningen

VLAARDINGEN - Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het voormalig Unilever terrein aan de Olivier van Noortlaan, inmiddels bekend als District U. De woningen bieden een tijdelijke oplossing voor het tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier: ,,De gemeente heeft ingestemd om mee te werken met de komst van 320 tijdelijke woningen in District U, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals goed sociaal beheer en specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij niet om het huisvesten van arbeidsmigranten.”  

De tijdelijke woningen worden na de zomer opgeknapt en verplaatst van de opslaglocatie naar de definitieve plek. Om de benodigde ruimte te creëren, worden twee gebouwen op het terrein van District U (deels) gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden starten binnen enkele weken. De directe omgeving is hier al over geïnformeerd.

Het beheer van de tijdelijke woningen wordt verzorgd door Gapph. Naast het beheren van de woningen zelf, zorgen zij ook voor sociaal beheer. Het doel is om een prettige leefomgeving te creëren voor de nieuwe bewoners en een prettige leefomgeving te behouden voor bestaande bewoners in de buurt. Gapph treedt actief op om overlast tegen te gaan en verzorgt initiatieven om het buurtgevoel tussen nieuwe en bestaande bewoners te versterken.

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan vanaf 25 juni gedurende zes weken worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl . Als er geen zienswijzen worden ingediend die leiden tot aanpassingen, kan de vergunning worden verleend.