‘Er is geen simpele oplossing voor leegstand’

11-04-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Vanavond werd in de gemeenteraad een voorstel besproken voor een Leegstandsverordening; daarin meer betrokkenheid van de gemeente bij leegstand en het ‘druk geven’ richting pandeigenaren om lege panden ‘sneller te vullen’.

De gemeente kwam er, na ruim een jaar, mee op de proppen en kreeg vanavond direct al van Ron Boers van de gelijknamige fractie, een paar klappen om de oren; Boers wees onder meer op de (later ingetrokken) bewering van het college dat de Leegstandsverordening in Schiedam niet gewerkt had en daardoor afgeschaft. Dat bleek niet zo te zijn, daar was Boers boos over, en daarom stelde hij er scherpe vragen over. Boers sprak over ‘leugens’.

Dat in Schiedam er nog wel een Leegstandsverordening was maakte uiteindelijk niets uit voor het advies van het college aan de raad: niet doen, want het is juridisch lastig om vastgoedeigenaren te dwingen om lege panden te vullen, eventueel met boetes. Om alle voorwaarden voor een dergelijk systeem te regelen is, volgens het college ook weer een hoop geld nodig en dat is er nu eenmaal niet. ,,De verordening is het sluitstuk van de bestuurlijke aanpak’’, aldus het college. Daarbij moeten er ook protocollen worden opgesteld voor de handhaving, overleg worden opgezet met de vastgoedeigenaren en meer. In dat ‘meer’ zit met name dat de gemeente bij langduriger leegstand zelf met voorstellen moet komen wie er geschikte gebruikers/huurders zijn om panden te gaan ‘bezetten’. En dat is niet echt, of echt niet, mogelijk. Je kunt een Primark niet verplichten een leeg pand te gaan bezetten.  

Kortom, niet doen, maar voor Ron Boers was dat te simpel. ,,Het hoeft allemaal niets te kosten’’, aldus Boers. ,,Een verordening maken in een Word-documentje, scholieren die dat uitdelen en een boete uitschrijven: daarvan weten we ook wel hoe het moet in deze gemeente’’.  ‘Altijd maar een reden zoeken om iets niet te doen’, daar had Boers genoeg van.

De wereld bleek volgens collega-raadsleden niet zo simpel en sommigen waren even met ‘de buren wezen praten’. De Leegstandsverordening in Schiedam bleek in hoofdzaak op iets anders gericht dan het vullen van lege panden; het ging meer om verpaupering van lege panden tegen te gaan door eigenaren aan te schrijven hierover. Eigenaren die in een aantal gevallen nauwelijks of niet bekend waren. ,,We hebben bovendien andere problemen dan in Schiedam, want die hebben nog profijt dat ze tegen Rotterdam aan zitten’’, aldus Ben Trooster van Beter voor Vlaardingen. ,,Eerst een visie en dan de juiste maatregelen nemen’’.

‘Een Leegstandsverordening is geen verkeerd instrument, maar zou wel op dit moment een verkeerd signaal geven’, was het antwoord van verantwoordelijk wethouder Bart de Leede. ,,Je moet niet (alleen) willen straffen, maar ook verleiden om bedrijven zich hier te laten vestigen’’. De Leede pleitte er vervolgens ook voor eerst een goede visie vast te leggen (In de plannen voor de Binnenstad). ,,En natuurlijk is het mogelijk om een volgende keer de binnenstadsmanager uit Schiedam hierover uit te nodigen’’, antwoordde hij richting Ron Boers die hierover een opmerking geplaatst had. Over de informatie dat in Schiedam een en ander afgeschaft had, wat niet klopte, antwoordde De Leede dat dit dan ook snel gecorrigeerd was.

De Leegstandsverordening werd vanavond voorgelegd op basis van een motie die vorig jaar ingediend was. De raad moest nu besluiten hoe nu verder? Over de verordening stemmen bij een eerstvolgende keer, nog eens verder praten of eerst over een visie praten en dan maatregelen nemen? Wethouder De Leede zegde in ieder geval toe het Masterplan Binnenstad, ofwel de visie, voor de zomer te presenteren. Daarna praat de raad verder over dit onderwerp.


 

 

 

 

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date