Categorieën

Service

Aanzet gaat taalachterstand met iPad te lijf

Aanzet gaat taalachterstand met iPad te lijf
Onderwijs

Aanzet gaat taalachterstand met iPad te lijf

  • Redactie
  • 03-02-2021
  • Onderwijs
Aanzet gaat taalachterstand met iPad te lijf
VLAARDINGEN - Samen Digi-TAAL is een nieuw programma voor taalondersteuning en digitale vaardigheden dat Stichting Aanzet in 2020 introduceerde bij twee Vlaardingse scholen. Ouders van kleuters in groep 1 en 2 krijgen een iPad in bruikleen. Hiermee kunnen zij thuis samen met hun kind oefenen met taal door leerzame apps en digitale prentenboeken. Met financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kan Samen Digi-TAAL in 2021 worden aangeboden vanuit tien scholen aan maar liefst driehonderd gezinnen in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Samen Digi-TAAL
,,In oktober 2020 ging een succesvolle pilot van ons nieuwe programma Samen Digi-TAAL van start bij IKC De Wereldwijzer en basisschool Avonturijn in Vlaardingen. Met een donatie van Rotaryclub Vlaardingen en steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. konden we twintig iPads aanschaffen'', vertelt Barbara Berkelaar, directeur van Aanzet. ,,Wij stimuleren ouders en kinderen om samen te werken aan hun taal- en digitale vaardigheden. Juist ook in tijden van corona en online onderwijs is het voor ouders erg belangrijk om thuis samen met hun kind op de iPad oefeningen te doen met educatieve programma’s en apps.''

Samen met ouders en onderwijs
Niet alle kinderen en ouders spreken goed Nederlands. Aanzet helpt gezinnen met taalproblemen om samen achterstanden te voorkomen of in te lopen. Door het gezin bij de hulp te betrekken, vergroten en versterken we de kansen van alle gezinsleden. We bieden Samen Digi-TAAL in 2021 vanuit tien scholen van schoolbesturen in de regio aan ruim 300 gezinnen. De school geeft aan welke gezinnen voor Samen Digi-TAAL in aanmerking komen. Zo werken we echt sámen met het onderwijs in de strijd tegen laaggeletterdheid en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Begeleiden op maat
Bij aanvang van het programma krijgen ouders een instructie over de iPad en de educatieve apps. Daarnaast is er ook ondersteuning tijdens de verplichte bijeenkomsten en begeleiding op maat. Ouders leren hier wat ze thuis kunnen doen om hun kind taalvaardiger te maken met behulp van de iPad. Tijdens de verplichte bijeenkomsten is er ook aandacht voor opvoedthema’s. Ouders kunnen hun kinderen beter helpen en zijn meer betrokken bij hun opvoeding. Zowel ouders als de jonge kinderen vergroten hun taalvaardigheid en kunnen ook nog eens beter omgaan met een digitale wereld. Zo ontwikkelt iedereen zich positief.

Bewezen effectief
Een belangrijk onderdeel van Samen Digi-TAAL zijn de digitale prentenboeken en de pedagogisch verantwoorde spellen van Bereslim. Dankzij het kijken van Bereslim boeken leren kinderen 5 à 6 nieuwe woorden per half uur in tegenstelling tot 2 à 3 nieuwe woorden per dag op basis van voorlezen alleen. Door het spelen van Letters in Beweging en Samenslim laten kinderen betere leerprestaties zien en scoren ze beter op de CITO-toets.

Bruggen bouwen tussen school en thuis
,,Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Taal is de sleutel tot groei'', licht Barbara Berkelaar toe. ,,Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven, kan beter meekomen op school, op de arbeidsmarkt en in sociale contacten. Oftewel: taal is de basis voor zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Dat begint thuis. Voor ouders met een lager opleidingsniveau en minder taalvaardigheid is het lastiger om hun kind te ondersteunen in de (taal)ontwikkeling en bij het onderwijs. Met Samen Digi-TAAL zetten we samen met de school en met ouders in op het verkleinen van deze verschillen en het vergroten van de onderwijskansen van álle kinderen.''

Lees meer informatie op de website: www.stichtingaanzet.nl/samendigitaal

Stichting Aanzet

Van Beethovensingel 126, Vlaardingen

Meer over Stichting Aanzet →