Categorieën

Service

ERA Contour wordt ontwikkelaar vernieuwing Zuidbuurt

ERA Contour wordt ontwikkelaar vernieuwing Zuidbuurt
Wonen

ERA Contour wordt ontwikkelaar vernieuwing Zuidbuurt

  • Redactie
  • 02-03-2023
  • Wonen
ERA Contour wordt ontwikkelaar vernieuwing Zuidbuurt
VLAARDINGEN - ERA Contour wordt de 'ontwikkelpartner' voor plannen rond de herstructurering van de Zuidbuurt in de Westwijk. De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen kozen voor deze partij 'na een zorgvuldig selectietraject'.

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ERA Contour gaan de komende maanden werken aan een haalbaarheidsstudie voor de Zuidbuurt. In deze buurt worden de komende jaren 255 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook wordt onderzocht of er nieuw gebouwd kan worden op vrij liggende plekken. Waterweg Wonen maakt verder werk van de verbetering van honderden woningen in deze buurt. Ook een aanpak voor de woonomgeving en openbare ruimte is onderdeel van het plan.

De drie partijen werkten al eerder succesvol samen bij de vernieuwing van de Babberspolder, waaronder het project Vlaardings Geluk. 

Gemeente en Waterweg Wonen zochten nadrukkelijk naar een partner die past binnen de opgave in de Westwijk en die ook een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid en verbinding in de wijk. ERA Contour is door hen als beste beoordeeld. "Uit alles blijkt dat er een sterke wil is om samen te werken. Niet alleen met de samenwerkingspartners, maar ook met de bewoners in de buurt", aldus gemeente en woningbouwcorporatie. "Het voorstel van ERA Contour straalt energie uit om actief met de buurt aan de slag te gaan. De drie partijen sluiten binnenkort een intentieovereenkomst met elkaar af, waarmee dit jaar de haalbaarheid van de samenwerking wordt getoetst en een realiseerbaar plan wordt gemaakt."

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen stelt dat de afspraken een 'concrete invulling' zijn van het doel om in Vlaardingen te komen tot een grotere variatie in woningtypen en prijsklassen. "Zo brengen we de wijk meer in balans." Daarnaast draagt de ontwikkeling volgens haar bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid in de Westwijk. “Met dit plan dragen we bij aan het woongeluk van de bewoners in de Zuidbuurt", zegt Nicole Peeters, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. "De bestaande woningen gaan we verbeteren qua kwaliteit en energieverbruik. We gaan ook zorgen voor nieuwe woningen. En meer woningen, zodat huurders sneller aan een woning kunnen komen. We gaan realiseren dat er meer variatie en keuze is in soorten woningen. Zo komen er woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen. En ook verschillend in prijs.” De huidige bewoners van de te slopen huizen worden volgens Peeters geholpen en begeleid naar een andere woning. 

Job van Zomeren, directeur ERA Contour, is enthousiast over de samenwerking en de herstructureringsopgave van de Zuidbuurt. “Alle partijen voelen de urgentie de buurt te verrijken met betaalbare woningen in het sociale en middensegment. Met aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners creëren we een fijne, groene en duurzame leefomgeving”, aldus de directeur van de projectontwikkelaar.

Waterweg Wonen

van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen

Meer over Waterweg Wonen →