Categorieën

Service

Gemeente loopt (weer) subsidie mis

Gemeente loopt (weer) subsidie mis
Nieuws

Gemeente loopt (weer) subsidie mis

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 09-04-2023
  • Nieuws
Gemeente loopt (weer) subsidie mis
VLAARDINGEN – Bij de gemeente Vlaardingen kun je subsidie aanvragen voor allerlei activiteiten. De gemeente op haar beurt kan weer subsidie aanvragen bij bijvoorbeeld de Provincie of de Rijksoverheid. Soms zijn ze hier te laat mee, zoals in 2021 waar de gemeente €60.000 voor de sportverenigingen misliep en soms zijn er andere oorzaken. Te weinig ambtenaren bijvoorbeeld, of er is geen goede coördinatie op het stadhuis. Dat bleek weer eens uit de antwoorden op vragen over subsidie voor recreatiegebieden als de Broekpolder die de PvdA in maart aan het college stelde.

'Ja, we weten dat er mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen', zo antwoordde de gemeente. ‘Maar dat hebben we niet gedaan. Er is namelijk geen beheerplan voor het gebied en dat moet er wel zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarom is, mede door ambtelijke onderbezetting,  afgezien van een subsidieaanvraag’.

Op 1 april 2023 startte er een nieuwe ronde subsidies vanuit de provincie om deelname aan recreatie en sport te stimuleren. Maar of de gemeente het dan wel lukt om extra geld binnen te halen? ,,Het streven is om uiterlijk in september een groenbeheerplan voor de Broekpolder op te leveren. Aansluitend zijn wij van plan om dit jaar nog wel een subsidieaanvraag in te dienen voor het jaar 2024.’’

Het aanvragen van subsidies verloopt nu per onderwerp behorende bij de inhoudelijk betrokken ambtenaar. De gemeente antwoordt tenslotte op de vragen van Stefanie Solleveld en Marije Ottervanger van de PvdA  dat ze wil toewerken naar een centraal punt binnen de organisatie; ,,dit centrale punt coördineert het proces rondom het verwerven van subsidies’’.