Categorieën

Service

Grote Kerk stap dichter bij nieuwe bestemming

Grote Kerk stap dichter bij nieuwe bestemming
Nieuws

Grote Kerk stap dichter bij nieuwe bestemming

  • Redactie
  • 23-05-2023
  • Nieuws
Grote Kerk stap dichter bij nieuwe bestemming
VLAARDINGEN - Wie werkt aan de toekomst van een van de meest gezichtsbepalende gebouwen van Vlaardingen, gaat niet over een nacht ijs. Stap voor stap komt een nieuwe bestemming voor de Grote Kerk dichterbij. De afgelopen maanden is onderzocht of een herbestemming tot bibliotheek technisch haalbaar is. Nu zijn Stadsherstel Maassteden, de Protestantse Gemeente Vlaardingen, bibliotheek De Plataan en de Gemeente Vlaardingen toe aan de volgende stap: in beeld brengen wat er financieel nodig en mogelijk is.

Er is hard gewerkt de afgelopen periode. Niet alleen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, ook werden er gesprekken gevoerd met allerlei gebruikers en stakeholders en is onderzocht of het kerkgebouw functioneel en technisch aanpasbaar is tot bibliotheek. Daarnaast is onderzocht of de centrale plek van de kerk in de stad ook voor aanvullende en nieuwe functies benut kan worden. De eerste voorzichtige conclusie is hoopgevend: een herbestemming van het karakteristieke pand lijkt technisch en functioneel haalbaar. Ook werd duidelijk dat herbestemming van de kerk aanvullende kansen oplevert voor de stad.

Doorrekenen
De uitkomst van de eerste onderzoeken maakt dat de samenwerkende partijen nu toe zijn aan de volgende stap. De komende tijd gaat zij de financiële doorrekeningen verder concretiseren en zoeken naar dekking voor de investering. Hierbij wordt gekeken naar een mix van eigen vermogen, externe financiering, subsidies en huuropbrengsten. Daarnaast worden in deze fase de te sluiten overeenkomsten uitgewerkt en wordt de besluitvorming van besturen van de diverse partijen voorbereid.

Positief
Betekent dit dat de nieuwe bibliotheeklocatie er daadwerkelijk gaat komen? Nou, dat is misschien nog te kort door de bocht, maar er is wel een belangrijke stap voorwaarts gezet. Alle partijen zijn positief over het onderzoek van de afgelopen maanden en de kansen die er lijken te zijn. Dat geeft energie om er de komende periode met elkaar vol voor te gaan om tot een haalbare herbestemming te komen. De verwachting is dat er in het derde kwartaal van 2023 definitieve conclusies kunnen worden getrokken.

Bibliotheek De Plataan

Waalstraat 100, Vlaardingen

Meer over Bibliotheek De Plataan →