Categorieën

Service

Marieke Kolsteeg vertrekt bij Waterweg Wonen

Marieke Kolsteeg vertrekt bij Waterweg Wonen
Wonen

Marieke Kolsteeg vertrekt bij Waterweg Wonen

  • Redactie
  • 22-11-2022
  • Wonen
Marieke Kolsteeg vertrekt bij Waterweg Wonen
VLAARDINGEN - Waterweg Wonen moet op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder sinds 1 september 2017 staat vanaf 1 februari aan het roer van De Hef in Rotterdam. Zij wordt daar vooirzitter van de Raad van bestuur.

,,Werken in de stad waar ik woon, waar mijn kinderen opgroeien, waar ik maatschappelijk op veel vlakken van betekenis kan zijn, is voor mij een interessante vervolgstap'', aldus Kolsteeg. ,,Ik maak deze overstap dan ook vol overtuiging en enthousiasme. Natuurlijk verlaat ik Waterweg Wonen en Vlaardingen met lichte pijn in het hart. Maar vooral met een gerust en trots hart. Want we hebben veel bereikt de afgelopen vijf jaren. Er staat een
sterke organisatie. We gaven (en geven) vol enthousiasme en overtuiging uitvoering aan ons mooie bedrijfsplan Kompassie. Ook droegen we bij aan een koerswijziging in de woonvisie van de gemeente Vlaardingen. En werken we als partners in de stad steeds beter samen als bondgenoten. Ik ben trots op de medewerkers die Waterweg Wonen maken tot de organisatie die ze nu is.''

,,Het feit dat Waterweg Wonen goed op koers ligt, zien we ook terug in onze plannen voor 2023'', vervolgt Kolsteeg. ,,We gaan nog meer gebiedsgericht werken. Dit betekent dat we meer in de wijken en buurten aanwezig zijn. We gaan door met de herstructurering van Muwi in Babberspolder. We zetten ons in voor de bewoners van de Westwijk door deel te nemen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. We bouwen de beweging Meedoen verder uit. Participatie van en samenwerken met huurders, meningen ophalen en zichtbaar in de wijken zijn. Dat is dé manier waarop wij willen werken.''

,,Ook volgend jaar zijn de gemeente Vlaardingen, onze Huurdersraad en de verschillende partners in de wijk onze belangrijkste gesprekspartners. We werken intensief samen om onze doelen te bereiken. Samen geven we uitvoering aan onze prestatieafspraken en de woonvisie Vlaardingen. En ondanks alle uitdagingen waar onze medewerkers dagelijks voor staan, zetten ze zich hoe dan ook vol kompassie in voor onze huurders.''

De Raad van Commissarissen zal zich de komende tijd bezig houden met de invulling van de functie van directeur-bestuurder. 

Waterweg Wonen

van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen

Meer over Waterweg Wonen →