Categorieën

Service

Oud voorzitter wordt erelid van schermvereniging Trefpunt

Oud voorzitter wordt erelid van schermvereniging Trefpunt
Sport

Oud voorzitter wordt erelid van schermvereniging Trefpunt

  • Redactie
  • 14-07-2019
  • Sport
Oud voorzitter wordt erelid van schermvereniging Trefpunt
SCHERMEN - Onlangs heeft Pepijn Nierop, toen nog voorzitter van het bestuur van Schermvereniging Trefpunt, aangegeven dat hij ging stoppen met schermen. Gelukkig werd snel een vervanger gevonden: Jeroen van der Velde. Omdat Pepijn heel lang lid actief betrokken is geweest bij de vereniging stelde het bestuur voor hem te benoemen tot erelid. Dit voorstel werd door de leden unaniem overgenomen.

Bij het afscheid werd hij toegesproken, wegens afwezigheid van de voorzitter, door secretaris Fred Tirion. Hij memoreerde dat Pepijn bijna 22 jaar lid is geweest en precies 20 jaar bestuurslid. Hij bedankte hem voor zijn inzet en namens de vereniging overhandigde hij hem een erepenning met inscriptie.

Jan Buijsse, tegenwoordig penningmeester, heeft Pepijn al die jaren als lid en bestuurslid meegemaakt. Hij schetste hoe Jeroen destijds Pepijn in de ALV zo’n beetje in het bestuur ‘rommelde’: het stemmen voor bestuursleden was al beëindigd toen Jeroen hem wat onder druk zette om toch maar tot het bestuur toe te treden. Pepijn stemde er schoorvoetend mee in waardoor hij in feite ‘illegaal’ tot bestuurslid werd benoemd.

Jan kon tevreden concluderen dat Pepijn, nu hij erelid is, weer langs een achterdeur tot Trefpunt is toegetreden. Hij sloot af met dit een win-winsituatie te noemen: Pepijn is weer lid en kan zo zijn oude taak als wedstrijdadministrateur weer oppakken.