Categorieën

Service

Pilottraining voor brugfunctionarissen

Pilottraining voor brugfunctionarissen
Onderwijs

Pilottraining voor brugfunctionarissen

  • Redactie
  • 13-06-2023
  • Onderwijs
Pilottraining voor brugfunctionarissen
VLAARDINGEN - Op woensdag 7 juni volgden zestien medewerkers van onderwijs- en opvangbesturen SIKO, UN1EK, Wijzer, Islamitisch College, Primo, KomKids en Stichting Aanzet een pilottraining voor brugfunctionarissen. De pilottraining was georganiseerd door de werkgroep armoede. Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van vijf onderwijs- en opvangbesturen die de handen ineen slaan om armoede in het onderwijs aan te pakken.

De deelnemers aan de training vervullen de rol van brugfunctionaris op hun school. Een brugfunctionaris is een medewerker op school of het integraal kindcentrum, die 'de brug slaat’ tussen school, kind, gezin en omgeving. De brugfunctionaris gaat met ouders in gesprek, informeert hen over mogelijkheden, ondersteunt bij het aanvragen van regelingen en organiseert extra hulp vanuit de school of de wijk. Dit alles om te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontwikkelen, in de klas en na schooltijd.

De brugfunctionaris

Theo Werner, projectcoördinator bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. vertelde tijdens de training hoe groot het armoedeprobleem in onze regio is. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis staan in de top tien van gemeentes in Nederland met gezinnen met een laag inkomen. In iedere klas zitten dus leerlingen die thuis in armoede opgroeien. Theo vertelde wat armoede is, welk effect dit kan hebben op de leerpresentaties en de sociale ontwikkeling van kinderen en welke risicofactoren en signalen mogelijk duiden op financiële stress in het gezin. Hij lichtte toe hoe leerkrachten en brugfunctionarissen op een respectvolle manier het gesprek met ouders kunnen aangaan om hulp te bieden. De deelnemers deelden hun ervaringen, bespraken de rolbeschrijving van de brugfunctionaris en gaven aan een regionaal netwerk te willen vormen.

Jeugdeducatiefonds

Kees Bol is regiocoördinator van het Jeugdeducatiefonds. Hij vertelde over de mogelijkheden die het Jeugdeducatiefonds aan scholen biedt om iets extra’s te doen voor leerlingen waar thuis weinig geld is. Ongeveer dertig scholen in de regio zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds en bieden ook een schoolmaaltijd aan. Administratief medewerker Marian Kil vertelde hoe zij op haar school op een praktische manier ouders en kinderen ondersteunt. Op de website hulpbijschoolkosten.nl, een initiatief van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., staat een overzicht van lokale en landelijke organisaties die regelingen en hulp bieden aan gezinnen met weinig geld.

Effect armoede op leerprestaties

Bijna een op de drie basisschoolleerlingen in groep 5 kampt met stressvolle situaties thuis en 38 procent van alle kinderen groeit op in een gezin waar bezuinigd is op basisbehoeften. Op scholen waar kinderen gemiddeld meer stress ervaren en minder mogelijkheden hebben om te ontspannen, zijn de gemiddelde leerprestaties én het gemiddelde schooladvies lager. Dit blijkt uit het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de ABN AMRO Foundation en het Jeugdeducatiefonds. Armoede is daarom een probleem voor én van het onderwijs. De opvang- en onderwijsbesturen in de regio willen dit ‘veelkoppige monster’ samen aanpakken.

Schoolbeleid

In de komende tijd wil de werkgroep armoede het thema ‘onderwijs en armoede’ actief in het schoolbeleid van alle scholen laten opnemen en meer mogelijkheden voor scholen creëren. Scholen en kinderopvang werken samen met partners in de regio om gelijke onderwijs- en ontwikkelkansen
te creëren voor álle kinderen.

SIKO

Burgemeester van Lierplein 71, Vlaardingen

Meer over SIKO →