Categorieën

Service

Taal in je lokaal

Taal in je lokaal
Onderwijs

Taal in je lokaal

  • Redactie
  • 07-11-2023
  • Onderwijs
Taal in je lokaal

VLAARDINGEN - Op woensdagmiddag 1 november heeft Stichting Aanzet de jaarlijkse VVE conferentie georganiseerd in opdracht van gemeente Vlaardingen. Professionals uit de voor- en vroegschoolse educatie waren welkom tijdens de conferentie met als thema ‘Taal in je lokaal!’.

Workshops en internationale high thea

Dit jaar bestond de conferentie uit twee workshoprondes en, hoe toepasselijk, een internationale high tea tussendoor. De workshops gingen alle vier over taal. Vivienne van Die (trainer bij Stichting Aanzet) en Jennifer Timmer (taalspecialist bij Stichting Aanzet) verzorgden de workshop over ‘Meertaligheid in de groep’. Kinderen in onze regio groeien op met één, twee of soms zelfs meerdere talen. Is dat een kracht of probleem? Kimberley Kornelisse (senior adviseur Stichting Aanzet) gaf een workshop over ‘Een rijke taalomgeving thuis, van bewustwording naar gedragsverandering’. In de workshop van Susanne Kruif (onderwijsadviseur, orthopedagoog en expert op het gebied van het jonge kind) gingen de deelnemers aan de slag met ‘Kijk mijn letter! Creëren van een geletterde omgeving voor jonge kinderen’. En de workshop van Esmeralda Sweeris (trainer, coach en orthopedagoog bij Educatief Advies voor het Jonge Kind) ging over ‘Help! Ik heb absolute beginners op de groep!’.

Geslaagde middag

De deelnemers waren enthousiast en vonden de high tea tussendoor lekker en nuttig omdat ze op deze manier met elkaar in gesprek raakten. Ook kregen we terug dat het inspirerende workshops waren die gelijk toepasbaar waren in de groep. Inmiddels komen veel professionals elk jaar terug, maar dit jaar waren er ook veel nieuwe gezichten.

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfbewuste, zelfstandige personen die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij. Met actuele kennis en inspiratie voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten houden we de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en op basisscholen in Vlaardingen en omstreken op hoog niveau voor alle kinderen.


Stichting Aanzet

Van Beethovensingel 126, Vlaardingen

Meer over Stichting Aanzet →