Categorieën

Service

Thanksgiving

Thanksgiving
Nieuws

Thanksgiving

  • Cora Vlug-Bot
  • 11-12-2022
  • Nieuws
Thanksgiving
VLAARDINGEN/DOYLESTOWN - Iedere zondag op Vlaardingen24: Vlaardingers in den Vreemde! Vlaardingers die de Haringstad achter zich hebben gelaten om elders in de wereld hun geluk te zoeken, geven bij toerbeurt een kijkje in de keuken van hun leven 'in den vreemde'. Volg de belevenissen van Wilma Hollander (Griekenland), Marijke Persijn (België), Dick van der Pijl (Frankrijk) en vandaag van Cora Vlug-Bot (Verenigde Staten).

De vierde donderdag in November is Thanksgiving in de USA. Families komen samen voor een feestelijk maal met als belangrijkste onderdeel de kalkoen. De dag voor Thanksgiving is altijd weer de drukste dag voor vlieg- en autoverkeer. Van heinde en verre komen de gezinsleden weer naar het ouderlijk huis voor een gezellig en vooral dankbaar samen zijn. De avond voor Thanksgiving day is ook de drukste avond van het jaar in de kroeg. Er wordt moed verzameld via een paar flinke borrels om de volgende dag door te komen zonder ruzie met pa of je broers en zussen. De reclame op tv en de magazines weerspiegelt de perfecte gezinnen rondom de goed gevulde tafel en iedereen is dankbaar en blij. Natuurlijk is Thanksgiving voor vele gezinnen een gezellig samenzijn. Maar helaas toch ook een tijd van het jaar waar huiselijk geweld een piek in de statistieken laat zien. Waar komt Thanksgiving eigenlijk vandaan? Waarom vieren de Amerikanen Thanksgiving?

De Amerikaanse traditie associeert de feestdag met een feest dat door de Pilgrim Fathers zou zijn gevierd in 1621 toen zij in Plymouth Massachusetts een nederzetting hadden gesticht. Na de barre tocht vanuit Europa mislukte de oogst. Toen er, dankzij de hulp van Wampanoag Indianen in november alsnog geoogst kon worden, volgde het eerste grote feest als dank voor de goede oogst. Thanksgiving was geboren. Veel van de verhalen omtrent de Amerikaanse Thanksgiving zijn mythes die zijn ontstaan aan het eind van de negentiende en begin van de twintigste eeuw in een poging een algemene nationale identiteit te scheppen in de naweeën van de Amerikaanse burgeroorlogen en in de smeltkroes van nieuwe immigranten.

Verschillende Indianenstammen zien deze feestdag niet als een dag waarop men dankbaar moet zijn, zij beschouwen het als het begin van een tragisch proces waardoor zij hun land kwijtraakten, en hun populatie letterlijk een koppie kleiner werd gemaakt. Ieder jaar op Thanksgiving Day komen Wampanoag en andere Indianen samen in Plymouth voor het herdenken van hun 'nationale rouwdag'.

Ook de Nederlanders hebben in de zeventiende eeuw flink huis gehouden in Amerika. Al in 1609 vestigden de eerste Nederlanders zich in de Nieuwe Wereld. Deze kolonie werd Nieuw Nederland genoemd. Belangrijkste en voor de meeste mensen nu het bekendste vestigingsgebied voor de Nederlanders was Nieuw Amsterdam, Nu beter bekend als New York. De Indianen die hier woonden, waren heel gunstig gezind ten opzichte van die vreemde snuiters uit Nederland. Ze brachten de Nederlanders voedsel en andere noodzakelijke goederen om te overleven in dit vreemde land. Ook werd er handel gedreven tussen de Indianen en de Nederlanders. Deze handel was zeer gunstig voor de Nederlanders.

In 1926 verkochten de Indianen het eiland Manhattan aan de Nederlanders. Kosten: zestig gulden aan kralen, rode stof, ketels, scharen en bijlen. Een koopje dus voor een eiland. Voor de Indianen waren deze spullen waardevol omdat ze dit zelf niet hadden of konden maken. Ze beschouwden deze koopovereenkomst als een soort vredesverdrag. Voor hen was grond gelijk aan lucht en water en kon je grond eigenlijk niet verkopen. Na deze eerste verkoop begonnen de Indianen te beseffen dat grond wel degelijk zeer waardevol was voor die rare snuiters uit den vreemde. Dus gingen ze steeds hogere eisen stellen voor nieuwe stukken grond. Nog was het heel voordelig voor de Nederlanders en werd er heftig misbruik gemaakt van de Indianen. Dit leidde al snel tot conflicten. 'We' beschouwden al gauw elke Indiaan als een lastpost en een nietsnut. Elke Indiaan die maar bij 'ons' in de buurt kwam en waar we last van hadden werd ter plekke vermoord of weggedreven.

De gemaakte afspraken werden door de Nederlanders aan de laars gelapt. In 1640 zochten de Indianen voor het eerst bescherming bij de Nederlanders en vroegen ze om hulp. Het waren de Indiaanse mensen die de Europeanen gastvrij ontvingen en leerden hoe in leven te blijven in een voor hen vreemd land. Ze vierden Thanksgiving samen om de goede oogsten te vieren. Dankzij de Indianen viel er wat te vieren. Maar in plaats van hulp te bieden aan de Indianen toen ze het nodig hadden, werden er in één nacht zoveel mogelijk Indianen vermoord. Jawel, door het Nederlandse volkje dat ze met open armen hadden ontvangen. Later kwamen ook de avonturiers en misdadigers vanuit Europa naar De Nieuwe Wereld. Deze mensen beschouwden de Indianen als armzalige wilden en als een obstakel dat zo snel mogelijk moest worden opgeruimd. En dat gebeurde dus ook. Hele dorpen tegelijk. Het allereerste contact tussen Europeanen en Indianen was dus vreedzaam en eerlijk. Maar de Europeanen hebben de Indianen aan alle kanten uitgebuit. Zowel de Spanjaarden en de Portugezen als de Nederlanders en de Engelse hadden geen enkel respect voor de Indianen en hun cultuur.

Thanksgiving is dus niet alleen rozengeur en maneschijn, helaas. Maar daarom is het toch nog wel gezellig en staan we stil bij de dingen waar we dankbaar voor zijn. Grote gebeurtenissen, kleine simpele dingen die gebeuren in een mensenleven. Wij hebben genoten van ons Turkey diner bij onze oudste zoon en z’n gezin in Philadelphia. Dankbaar voor weer een gezonde mooie baby Vlug. Dankbaar dat ik Sinterklaas kan vieren met onze jongste zoon en z’n gezin in Nederland. Ik zag pas een mooie spreuk: 'No, my life isn’t perfect. Yes I’m happy'.

Rest mij nog om iedereen fijne kerstdagen te wensen. Hier in de USA is er maar één kerstdag en we maken er een gezellige van. Hollandse traditie gourmetten, thuis in Doylestown.