Categorieën

Service

Voorjaarsnota: boterzacht!

Voorjaarsnota: boterzacht!
Politiek

Voorjaarsnota: boterzacht!

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 09-07-2024
  • Politiek
Voorjaarsnota: boterzacht!

VLAARDINGEN - Deze week wordt in de gemeenteraad de Voorjaarsnota besproken. Daarin gaat het over geld en waaraan dat uitgegeven moet worden, maar dat wordt pas definitief beslist in november. Dan wordt namelijk de Begroting vastgesteld voor de komende jaren en alles wat daarin staat is een harde afspraak. Tenzij er gaandeweg de komende jaren blijkt dat er financiële tegenvallers zijn, of meevallers. Het meeste geld dat over is gaat in ieder geval in een potje, genaamd Algemene Reserve, en dat is nodig omdat er altijd voldoende geld moet zijn om tegenvallers en risico’s op te vangen. Volgt u het nog?

Financieel inzicht hoe het er met de gemeente nou echt voor staat blijft 'gewoon' lastig, maar het college van burgemeester en wethouders heeft in de Voorjaarsnota, die woensdag en donderdag wordt behandeld in de raad niet echt voorstellen gedaan, en dat heeft een reden. Financieel is er namelijk nog niets zeker, want het nieuwe kabinet wil eigenlijk bezuinigen op de uitkeringen aan gemeentes uit het zogeheten ‘Gemeentefonds’. En daar bovenop komen nog meer onzekere kosten voor bijvoorbeeld Jeugdzorg. Kortom, met de wetenschap van nu wordt de hand nog even op de knip gehouden voor nieuwe investeringen.

Het college heeft ook nog eens een flinke ‘tik op de vingers gehad’ van het accountantskantoor (Deloitte) dat de jaarrekening van 2023 heeft gecontroleerd (en dat ook gedaan heeft voor het jaar daarvoor); er is een aantal zaken niet goed geregeld qua procedures en qua ‘fatsoenlijke’ registratie, en dan gaat het bijvoorbeeld over grondexploitatie, subsidiebaten, investeringen en inkoop & aanbesteding. Volgens de accountants zijn die knelpunten allemaal van een dusdanige omvang dat ze niet op korte termijn opgelost kunnen worden. Daarmee maakt het college dat de komende jaren duizenden woningen wil (laten) bouwen nogal een slechte beurt. En er zijn veel risico’s op vertragingen in dat hele proces, waarbij de kosten oplopen en dus ook voor de gemeente. Immers, de Rijksoverheidssubsidies moeten wel op tijd besteed worden. je kan anders daarvan zomaar een deel (of geheel) kwijtraken.

Een aantal voorstellen van afgelopen jaar hebben we nog niet werkelijkheid zien worden, waaronder volgens ons de “Tot ziens” bordjes als u de stad verlaat. Daarentegen is er wel gestart met een proef met het ‘blikrek’ op een tweetal prullenbakken in de stad; een proef waarvan de kosten €50.000 bedragen. Weet u waar ze staan? En brengt u uw lege blikjes er naartoe?

Alles waarover vorig jaar besloten is vindt u verder hier terug.

Dit jaar zijn de wensenlijstjes voorlopig nog niet zo lang. Zo wil Beter voor Vlaardingen dat het in Vlaardingen allemaal wat gastvrijer wordt voor eigenaren van campers…en vraagt het college om eens te kijken of er in de Broekpolder een wat grotere standplaats kan komen. De fractie Solleveld wil een rechtvaardiger verdeling van de afvalstoffenheffing. En mogelijk komen er nog wat moties bij, want aanvullingen op de Voorjaarsnota zelf (amendementen) is wat lastig als daar al niets echt concreet in staat.

De raadsvergadering start op woensdag om 17.00 uur en wordt voor het eerste deel afgehamerd voordat Nederland de halve finale van het EK-voetbal speelt, rond 20:45 uur. Op donderdag 11 juli wordt deze vervolgd vanaf 15:00 uur. U kunt er live bij zijn in het stadhuis aan de Markt 11.