Categorieën

Service

Voorjaarsnota: Luchtkastelen, strooizout en broedpalen voor ooievaars

Voorjaarsnota: Luchtkastelen, strooizout en broedpalen voor ooievaars
Politiek

Voorjaarsnota: Luchtkastelen, strooizout en broedpalen voor ooievaars

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 07-07-2023
  • Politiek
Voorjaarsnota: Luchtkastelen, strooizout en broedpalen voor ooievaars
VLAARDINGEN – Een half miljoen euro voor een binnenstadarchitect die een ontwerp voor de binnenstad moet maken om Vlaardingen (liefst nationaal) weer op de kaart te zetten. Het is één van de amendementen die gisteren werden aangenomen bij het behandelen van de Voorjaarsnota, het geheel van inkomsten en uitgaven voor Vlaardingen.

Van de in totaal 14 ingediende amendementen en 22 moties heeft niet alles een meerderheid gehaald. Daar komt nog eens bij dat moties over het algemeen meer een oproep zijn aan het college om uit te zoeken  of iets mogelijk is, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten. Een amendement wordt wel uitgevoerd.

De fietsburgemeester komt er in ieder geval niet want dat voorstel is ingetrokken door de ChristenUnie/SGP. De lokale afdeling van de Nederlandse Fietsersbond zal waarschijnlijk wel aangeven hoe de stad beter zijn best kan doen voor fietsers. 
 

Andere amendementen waarover gestemd is:

In 2024 komen er twee medewerkers bij in het team Toezicht & Handhaving, die zich vooral bezig gaan houden met signaleren van over-bewoning en criminele ondermijning. Een voorstel van de VVD en Leefbaar Vlaardingen, maar het is maar voor een jaar en daarna kijken ze verder. Kosten €200.000.

Voor de Voorjaarsschoonmaak van de stad wordt €175.000 per jaar uitgetrokken, voor de komende drie jaar. Het gaat dan om verkeersborden, prullenbakken en centrale plekken waar veel vervuiling is. De VOP wordt daarbij in het bijzonder genoemd.

Er komt een Beweegtuin in het Oranjepark, met vooral weerbestendige fitnesstoestellen voor jongeren én ouderen. Een ideetje van de SP, ONS Vlaardingen en de PvdA. Of ouderen er dan ook gebruik van gaan maken is de vraag. Het nodigt al gauw uit om juist weer voor jongeren een hangplek te worden. Kosten: €100.000.

Er komt een proef met rekken om prullenbakken heen, waar je blikjes en flesjes kunt ‘doneren’. Kosten: €50.000. De bedoeling is dat je hier netjes je blikjes en flesjes in hangt, die anderen dan weer in kunnen leveren bij de supermarkt.

De Voedselbank krijgt er eenmalig geld bij om een deel van de nu nog ongebruikte ruimte geschikt te maken voor opslag; daarmee worden onder meer koelkasten aangeschaft.

Er komen bordjes met “Tot Ziens” op de plekken waar je de stad uitrijdt. Die vervangen straks de bordjes met “Vlaardingen” waar nu een schuine streep door staat.

 

Moties

Van de moties waarover gestemd is, is niet zeker of en hoe snel ze uitgevoerd gaan worden. Eén opvallende aangenomen motie is het gratis verstrekken van strooizout. Tegen de tijd dat het echt weer winter wordt hoort u waar u dit kunt halen. Verder is het college opgeroepen via moties om meer bankjes te plaatsen in de openbare ruimte, en dat geldt ook voor broedpalen voor ooievaars.

Voor wie in de Bijstand zit wordt het straks misschien allemaal wat beter; de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie/SGP en D66 kregen een meerderheid voor hun voorstel om regels rond de Bijstand allemaal wat soepeler te maken en minder strikt te zijn met controles. “Geef de mensen vertrouwen”, heet de motie en de geschatte kosten voor de uitvoering bedragen zo’n €300.000.

Aan het eind van de avond werd nog gestemd over de Voorjaarsnota, inclusief de aangenomen amendementen. Daarbij stemden alleen Nol Kloosterman van AOV en Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen tegen. Dat was dan weer een traditie, want die twee raadsleden doen dat al langer redelijk consequent, sinds de tijd dat ze samen nog voor de VVD in de raad zaten. Kloosterman en Kalf hadden daar wel weer een goede reden voor: veel voorstellen zullen betaald moeten worden uit het spaarpotje van de gemeente, de Algemene Reserve, wat daar feitelijk niet voor bedoeld is. En daar hebben ze zeker een punt.