Categorieën

Service

Website biedt hulp bij schoolkosten

Website biedt hulp bij schoolkosten
Onderwijs

Website biedt hulp bij schoolkosten

  • Redactie
  • 22-01-2021
  • Onderwijs
Website biedt hulp bij schoolkosten
VLAARDINGEN - Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zet zich samen met alle scholen voor het voortgezet onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ervoor in dat ieder kind van 12 tot 18 jaar kan deelnemen aan schoolactiviteiten. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een schoolkostenbeleid zijn inmiddels gezet. Met de lancering van de website www.hulpbijschoolkosten.nl is er nu ook een duidelijk overzicht van alle regelingen en ondersteuningsmogelijkheden in de regio.

Het feit dat alle scholen in het voortgezet onderwijs aan dit programma mee doen is bijzonder. Juist in deze aanmeldingstijd zijn scholen soms ook elkaars concurrenten. Op dit thema blijkt men echter goed samen te kunnen werken. Ze willen van elkaar leren en hebben een gezamenlijk doel: ‘kinderen gelijke kansen op onderwijs bieden’. ,,Geldzorgen kunnen helaas de focus binnen een gezin verleggen en schoolzaken minder belangrijk maken'', vertelt Theo Werner, die het project vanuit het Fonds coördineert. ,,De financiële situatie in een gezin mag echter nooit de oorzaak zijn dat een kind een bepaalde opleiding of een programmaonderdeel niet volgt.''

Inmiddels is er een overzichtelijke website ontwikkeld waarop scholen, maar ook ouders en verzorgers, informatie kunnen vinden over schoolkosten en de ondersteuningsmogelijkheden in onze regio. ,,Op de website staan niet alleen handige tips voor voorzieningen voor school & studie, maar ook voor invulling van vrije tijd zoals deelname aan een sport. Er staat per onderdeel duidelijk uitgelegd waarvoor en wanneer je bij bepaalde organisaties terecht kan en er worden links gegeven naar de diverse sites'', aldus Theo.

De afgelopen maanden hebben alle scholen een zogenaamde aandachtsfunctionaris aangesteld. Via deze functionaris kunnen ouders op iedere school een beroep doen op een ondersteunend fonds waaruit zo nodig de schoolkosten betaald kunnen worden. Op de website zijn per school de namen en contactgegevens van de genoemde aandachtsfunctionarissen te vinden.

Theo Werner begrijpt dat de drempel voor ouders om hierover in gesprek te gaan met de school van hun kind soms hoog is. Toch adviseert hij hen om het gesprek aan te gaan, juist in het belang van hun kind. ,,De afgelopen maanden hebben ons geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat ieder kind alle mogelijkheden heeft om thuis goed te kunnen studeren. Dan is het fijn dat je op school bij iemand terecht kunt die hier kennis van heeft en zorgvuldig mee omgaat'', besluit Theo Werner.

Instellingen of organisaties die niet op de website zijn vermeld maar deze doelgroep ook van dienst kunnen zijn, kunnen contact opnemen via [email protected].

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Schiedamseweg 53, Vlaardingen

Meer over Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. →