Wat betekent de verlengde A16 voor Vlaardingen?

19-03-2019 Nieuws Redactie

Er is niet heel veel fantasie nodig om te zien hoe de verlengde A16 en de A24 (Blankenburgverbinding) op elkaar kunnen worden aangesloten.

ANALYSE – Vandaag was het zo ver, na veertig jaar discussie en planvorming. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, gaf het officiële startsein voor de verlenging van de A16 tussen het knooppunt Terbregseplein en de A13 ten noorden van Overschie.

De nieuwe rijksweg wordt elf kilometer lang en aan de landschappelijke inpassing zijn hoge eisen gesteld, vergelijkbaar met die van de A4 door Midden-Delfland. Zo komen er grondwallen langs het nieuwe stuk A16, behalve waar de weg door het Lage Bergse Bos in een half verdiepte tunnel van 2,2 kilometer lengte wordt aamgelegd. Er komen geluidsschermen en extra-geluiddempend asfalt. Er zijn compensatiemaatregelen, zoals aanvullende fiets- en wandelpaden en een groene ontwikkeling van het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos.

Dit alles gaat vooral Rotterdam aan en met name Schiebroek en Hillegersberg (met de wijken 110-Morgen en Molenlaankwartier), maar de doortrekking van de A16 naar de A13 heeft voorspelbare gevolgen voor Schiedam en Vlaardingen en in mindere mate ook voor Maassluis, Midden-Delfland en het Westland.

Om dat uit te leggen, eerst een kleine inleiding. Het nieuwe stuk A16 is in de media gedurende enkele decennia omschreven als de A13-A16. Het moest duidelijk maken dat de A16 bij het Terbregseplein zou worden doorgetrokken naar de A13 bij de Doenkade en Rotterdam The Hague Airport. Strikt genomen was de naam A13-A16 onjuist, want de A13 loopt tussen het Haagse knooppunt Ypenburg en het Kleinpolderplein in Rotterdam en de A16 vindt hier gewoon aansluiting bij de Doenkade.

Om de Broekpolder en Vlaardingen-Holy heen

In het Rijkswegenplan stond ooit dat de A16, de A13 kruisend, zou overgaan in de A24. Een deel van de A24 is momenteel in aanbouw. Dat is de Blankenburgverbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 bij de Vlaardingse Krabbeplas. Die A24 zou volgens aanvankelijke plannen om de Broekpolder heen, boven Vlaardingen-Holy en Schiedam-Woudhoek en -Spaland langs, aansluiting krijgen op de A16 waar deze op de A13 uitkomt.

Het stuk A24 tussen de A20 en de A13 (dus om de Broekpolder heen) is uit beeld verdwenen. Maar Rijkswaterstaat voorziet – ondanks het Klimaatbeleid – dat er nog honderden kilometers snelweg in Nederland bij moeten komen en je zou je zomaar kunnen voorstellen dat het geschrapte stuk A24 ineens weer in de plannen opduikt. Vorige week donderdag tijdens een congres in Maassluis zei de Vlaardingse wethouder Bart de Leede dat hij er alles aan zal doen om verdere aantasting van Midden-Delfland tot een onmogelijkheid te maken, maar doorgaans overleeft Rijkswaterstaat alle bestuurders van rijk, provincie en gemeenten, dus Bart de Leede en al zijn opvolgers en collega’s in de buurgemeenten zullen op hun hoede moeten blijven.

Volgens het vandaag verschenen persbericht verwacht minister Cora van Nieuwenhuizen dat de opening van de A16 over enkele jaren de verkeersdruk op de A13 en de A20 ontlast. Maar als dat nou eens niet het geval is? Toen de A4 tussen Schiedam en Delft werd aangelegd, zei Rijkswaterstaat ook dat het na 2015 de A13 en de A20 zou ontlasten. Dat is niet het geval geweest. Er komt alleen maar verkeer bij en er zijn nu overal files. Zoals door critici al was voorspeld, denk vooral aan verkeerskundigen Ben van der Chijs en Dick Westland (beiden oerleden).

Dus stel dat de A16 nu eens niet de A13, het Kleinpolderplein en de A20 ontlast? Dan kan Schiedam deels een oplossing aanreiken. Er is veel voor te zeggen om bedrijventerrein ’s-Graveland direct aansluiting te geven op Rotterdam-Noordwest. Dan hoeft veel verkeer niet via de A20 en het Kleinpolderplein en de A13. Dan kan veel verkeer uit Schiedam direct via de Matlingeweg en de A16 oostwaarts. Vice versa geldt dat uiteraard ook.

Als een directe verbinding tussen ’s-Graveland en Noordwest verlichting geeft op de rijkswegen rond het Kleinpolderplein, verkleint dat de kans dat Rijkswaterstaat ooit weer in de verleiding komt om de A24 en de A16 om de Broekpolder heen met elkaar te verbinden.

Nota bene
De auteur van dit opiniestuk nodigt nadrukkelijk mensen met een andere visie uit om inhoudelijk en beargumenteerd commentaar te leveren, ten behoeve van een uitgebreide follow-up. Reacties naar korkegel@caiway.nl.Gerelateerd