GroenLinks: genoeg is genoeg

08-01-2017 Politiek Redactie

VLAARDINGEN - Voor GroenLinks is de maat vol: jaarlijks levert oudejaarsnacht weer veel overlast en materiële schade op. De fractie verwacht een krachtdadig beleid en geen beleid van 'pappen en nathouden'. Afgelopen week stelden raadsleden Kees Borsboom en Lianne van Kalken er schriftelijke vragen over aan het college van burgemeester en wethouders.

,,Jaarlijks is er een enorme inzet van mankracht, materiële schade, persoonlijk leed, voor burgers met longklachten een benauwde avond, veel leed voor dieren en schade aan milieu’’, aldus Borsboom en Van Kalken. ,,Wanneer is voor u als college nou de grens bereikt?’’

Borsboom en Van Kalken willen vervolgens weten hoeveel materiële en persoonlijke schade er veroorzaakt is, en hoe vaak de hulpdiensten uitgerukt zijn met Oud- en Nieuw. Het incident met de vernieling van fietsen op het vreugdevuur wordt ook nog eens aangehaald: ,,Gaat u de gedupeerden van de gestolen fietsen die op het vuur geworpen werden helpen om de schade te verhalen? Waarom is er niet ingegrepen toen “feestvierders” deze fietsen op het vuur wilden gooien?’’

De informatievoorziening vanuit de gemeente wordt door GroenLinks als ‘ondermaats’  betiteld: ,,Wanneer begint u met deugdelijke informatie aan de bewoners, bewustwording van uw eigen inzet en inzet van anderen en de materiele gevolgen van dit “feest”?  Waarom heeft u ons geen verslag gedaan van de verwikkelingen met oud en nieuw en moeten wij alle informatie uit de media vernemen?’’

Borsboom en Van Kalken pleiten er in hun betoog ook voor om de vreugdevuren af te bouwen en te vervangen door een lokaal muziekfestival. De zogeheten kerstboomverbranding noemen zij daarbij een overtollige palletverbranding.

Tenslotte vragen beiden om daadkrachtig beleid om overlast aan burgers, dieren en personele inzet tot een minimum te reduceren. Indien mogelijk het liefst in in MVS (samen met Maassluis en Schiedam) verband. Het college zal binnen 30 dagen antwoord geven op de gestelde vragen.

 

Gerelateerd