Categorieën

Service

Aanleg Krabbepark dit jaar van start

Aanleg Krabbepark dit jaar van start
Nieuws

Aanleg Krabbepark dit jaar van start

  • Redactie
  • 18-03-2020
  • Nieuws
Aanleg Krabbepark dit jaar van start
VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen legt in de periode 2020-2022 het nieuwe Krabbepark aan. Het college van burgemeester en wethouders stelde op 17 maart 2020 het definitief ontwerp vast. Het gebied rondom de Krabbeplas krijgt een kwaliteitsimpuls. Het wordt recreatiever en toegankelijker en gaat Krabbepark heten. In het nieuwe Krabbepark kunnen bezoekers nog meer genieten van fietsen, wandelen, zwemmen, vissen, evenementen en horeca.

Fleurige en natuurlijke uitstraling
Bezoekers van het Krabbepark ervaren straks volop kleur en fleur, door  onder andere bloemrijke graslanden, een bomenweide en natuurvriendelijke oevers langs de Poeldijkse Wetering. De bosvakken worden opener met meer duurzame en gevarieerde boomsoorten, struiken en kruiden. Verder onttrekken rietkragen langs de plas de nieuwe snelweg straks aan het oog.

Recreatie rond de plas
Rondom de Krabbeplas komt een extra fiets- en wandelpad, dat breed genoeg is voor zowel flitsende skaters als flanerende wandelaars. Langs het pad komen twee uitkijkstoelen en het strand wordt groter. Ook de evenementenweide ondergaat een verbeterslag: de weide komt meer los van het strand en de Krabbeplas te liggen en is bruikbaar voor allerlei sport-, spel- en muziekevenementen.

Schoner zwemwater
Het Hoogheemraadschap van Delfland laat vanaf 2024 in de zomermaanden vanuit een zogenoemde ‘zoetwaterfabriek’ op waterzuivering ‘De Groote Lucht’ schoon maar levenloos water de polder in. Dit water stroomt zigzaggend door een groot gebied vol riet en waterplanten, een zogenoemde ‘waterharmonica’. Doordat het water deze lange weg aflegt, krijgt het natuurlijke bestanddelen terug en ontstaat kwalitatief goed water. Dit water is in te zetten in sloten tijdens perioden van droogte, maar ook in de zwemplas van de Krabbeplas. Het doorstromen van dit water geeft blauwalg minder kans om te ontstaan. Ook bevat het water minder voedingsstoffen voor de blauwalg. Grote kans dat hierdoor de blauwalg in de zwemplas afneemt en hopelijk zelfs helemaal wegblijft.

Nieuwe recreatieve verbinding Krabbepark-Oeverbos
Straks kunnen wandelaars en fietsers via een tunneltje onder het metrospoor van het Krabbepark naar het Oeverbos. Het verbindende fiets- en wandelpad gaat vanaf het Krabbepark over bestaande fietspaden door de Zuidbuurt naar het tunneltje. Vervolgens gaat het pad langs het Volksbos en de waterharmonica naar de Maassluissedijk en het Oeverbos.

Krabbescheer
Het Krabbepark krijgt een eigen symbool: Krabbescheer. Krabbescheer is een inheemse waterplant, die van schone sloten houdt. Het symbool komt terug in de wandelpaden, op de informatieborden en in de brugleuningen. De bruggen en bewegwijzering krijgen een uitvoering in zwart staal.

Tankgracht en herinneringsbos
Aan de rand van het Krabbepark wordt een tankgracht uit de Tweede wereldoorlog beter zichtbaar. Ter hoogte van de brug over de A20 lag vroeger een Duitse luchtafweerstelling. Hierlangs liep de tankgracht, waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Om aandacht te geven aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog komt er een informatiebord en wordt het verloop van de gracht gevisualiseerd. Ook krijgt het Krabbepark, ten oosten bij paviljoen Jofel aan de Plas, een herinneringsbos. Hier kunnen mensen een boom planten ter herinnering aan een gebeurtenis of persoon. De initiatiefnemers werken dit idee nog uit, samen met Stichting Boombehoud Vlaardingen en Staatsbosbeheer.

Planning
In de periode augustus 2020 start het verwijderen van zieke essen en het uitdunnen van bosvakken in het Krabbepark. Veel bomen hebben last van essentaksterfte of zijn aan het einde van hun levensduur. Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en Stichting Boombehoud Vlaardingen. Hierna beginnen de werkzaamheden voor het herinrichten van het Krabbepark. Het Krabbepark is naar verwachting in het najaar van 2022 gereed.