Categorie├źn

Service

Begroting Vlaardingen: waar geven we ons geld aan uit?

Begroting Vlaardingen: waar geven we ons geld aan uit?
Politiek

Begroting Vlaardingen: waar geven we ons geld aan uit?

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 09-11-2022
  • Politiek
Begroting Vlaardingen: waar geven we ons geld aan uit?
VLAARDINGEN – Fractievoorzitter Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen noemde het vaak het huishoudboekje van de gemeente Vlaardingen. De hoeveelheid geld, inkomsten en uitgaven, overstijgen dat simpele begrip toch wel, want het gaat al gauw over bijna 300 miljoen euro. Vanavond en morgenavond wordt over die Begroting van Vlaardingen gesproken, en elke partij heeft wel wat wensen die ze gerealiseerd wil zien. Overigens worden de cijfers meerdere keren per jaar bijgesteld en ook nu is dat het geval: er is een meevaller van ruim €7 miljoen. Dat is dan wel incidenteel en heeft alleen effect op de inkomsten en uitgaven voor 2022.

Wat willen al die partijen? In een kort stukje op de gemeentepagina’s laten ze dit weten. Hierbij de samenvatting ervan.

De VVD wil flink bouwen, de stad veiliger maken en de binnenstad aanpakken met een verbouwing. Of dat flink bouwen helemaal doorgaat is nog even afwachten, want vanwege de uitstootnormen voor stikstof zullen alle nieuwe bouwprojecten vertraagd of uitgesteld worden. En voor de 3000 beoogde woningen in de Rivierzone moet het Rijk nog over de brug komen met geld.

Schulden en armoede aanpakken, dat wil GroenLinks, maar ook bouwen. Fractievoorzitter Neill Voorburg gebruikt hierbij het woord sociaal, maar wat er aan woningen in de planning staat is vooral koop en huur in het midden en hogere segment. Wie als jongere wacht op een betaalbare woning kan dat dus nog lang blijven doen.

ONS Vlaardingen wil meer doen met Citymarketing en de stad aantrekkelijker maken. Daarnaast moet de Kinderraad terugkomen en Omroep Vlaardingen verder geprofessionaliseerd worden; immers er moet een onafhankelijke democratische controle en nieuwsvoorziening zijn. Het nog forser subsidiëren van een lokale omroep lijkt daarmee wel op gespannen voet te staan. En het rommelt er ook nog eens, voor de zoveelste keer, want er is afgelopen maand weer een hoofdredacteur opgestapt uit onvrede met het gevoerde beleid. Dat gebeurde een jaar eerder ook al met de toen vrijwel voltallige redactie 

De SP legt juist weer de nadruk op betaalbare woningen, en het terugdraaien van sloopplannen waaronder die in de Westwijk. Daarnaast het bestrijden van huisjesmelkers en het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten. Bijzonder is wel dat fractievoorzitter Arnout  Hoekstra in 2015 als wethouder de sleutel overdroeg van de sluiswachterswoningen aan de Westhavenkade aan twee investeerders, die kort erna ‘volgepropt’ werden met arbeidsmigranten.

Leefbaar Vlaardingen geeft een opsomming van wat het college zelf al eens heeft verteld over de stadsprogramma’s en wil zich buigen over extra investeringsmogelijkheden. Het lijkt erop dat ze vooral blij zij om mee te kunnen regeren met een eigen wethouder, maar dat maakt al gauw wat minder kritisch in het debat. Enkele speerpunten zijn uit hun standpunten niet direct uit af te leiden, maar opvallend is dat ze pleiten voor droge voeten bij de riviermond. Wat daarmee bedoeld wordt? Waarschijnlijk het ophogen van de kades bij de Koningin Wilhelminahaven en de Maasboulevard.

Het CDA wil de binnenstad weer nieuw leven inblazen en de Westwijk aanpakken. En daarbij goed luisteren naar de inwoners van de stad. En in actie komen. Concreter dan dat is het nog niet.

D66 noemt nog even de onrust rondom de eerder geplande nieuwbouw van een school tegen ‘t Hof aan, een voorgenomen besluit dat de eigen wethouder Koen Kegel onder zware maatschappelijke en politieke druk terug moest draaien. Natuurlijk wil de partij nu het beste voor de omwonenden maar ook voor de kinderen die naar school gaan. D66 wil daarnaast dat de zorg betaalbaar blijft en noemt hier het doelgroepenvervoer dat beter en goedkoper kan, en moet: “we gaan het anders insteken”. De combinatie ‘beter tegen lagere kosten’ komt echter niet vaak voor.

De ChristenUnie/SGP stelt veel vragen, maakt zich zorgen over de kosten van levensonderhoud maar heeft ook vooral veel hoop voor de toekomst.

De PvdA wil meer sociale, betaalbare woningbouw en noemt daarbij een percentage van 30% van alle nieuwbouw. Daarnaast wil de partij eerdere bezuinigingen terugdraaien die vooral chronisch zieken getroffen hebben en nog meer investeren in bestrijding van armoede. Socialer dus, aldus de partij.

Het AOV geeft een samenvatting van alles wat er gebeurt is de afgelopen jaren, en richt zich naar eigen zeggen op voorstellen die bijdragen aan het prettig wonen in Vlaardingen en het welzijn van haar inwoners. Concreter dan dat Argos mobiel weer rijdt in Vlaardingen wordt het vooralsnog niet.

DENK Vlaardingen wil investeren in de ICT infrastructuur en opletten dat er weer financiële reserves zijn voor het opvangen van tegenvallers. Nogal summier, dus het is afwachten wat raadslid Salih Akca namens de partij nog verder in gaat brengen in het debat. Tot nu toe is dat niet veel geweest, sinds de partij in de Vlaardingse gemeenteraad zit.

Geen woorden maar daden, aldus fervent Feyenoord fan Ron Boers namens Heel de Stad. Die wil de armoede aanpakken en een speciaal fonds instellen met daarin minimaal €5 miljoen. ‘Wie miljoenen uit kan geven aan een totaal onnodige sanering van de Broekpolder heeft ook daar wel genoeg geld voor’, aldus Boers. Boers is in ieder geval altijd duidelijk, hoewel niet al zijn voorstellen haalbaar bleken.

Marco van Unen van Beter voor Vlaardingen wil vooral alert blijven op onze financiën en meer veiligheid. Daarnaast een betere aanpak van de specifieke problemen van elke wijk.

Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen tenslotte wil ook op de financiën blijven letten en werken aan het herstel van het vertrouwen van de burger in de overheid. Daarnaast wijst ze op de nieuwe Huisvestingswet die komend jaar ingaat, die de mogelijkheid geeft de eígen inwoners in veel gevallen voorrang te geven bij de toewijzing van woningen. Dat moet maximaal benut worden, aldus Kalf. Eigen inwoners eerst.

Voorlopig zijn er 7 amendementen ingediend op de Begroting (aanpassingen/aanvullingen) en 11 moties. Op de eerste avond zullen alle fractievoorzitters hun betoog houden, ook wel Voorleeswedstrijd genoemd in de wandelgangen, en komt er een eerste reactie  van het college. Doorgaans worden dan op de tweede avond, donderdag 10 november, besluiten genomen en gestemd over alle voorstellen. Wie het allemaal live wil volgen kan dat doen via deze link of naar de raadszaal gaan aan de Markt op het stadhuis. De vergadering begint op beide avonden om 19.00 uur.