Categorieën

Service

College wil wéér meer geld voor clubgebouw CION/Deltasport

College wil wéér meer geld voor clubgebouw CION/Deltasport
Politiek

College wil wéér meer geld voor clubgebouw CION/Deltasport

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 15-02-2023
  • Politiek
College wil wéér meer geld voor clubgebouw CION/Deltasport
VLAARDINGEN – In 2019 brandde het clubgebouw, inclusief kleedkamers en kantine, van de voetbalclubs CION en Deltasport af. Tragisch, maar gelukkig keerde de verzekering zo’n 850.000 euro uit voor de herbouw. Overigens stelden de Fractie Boers (inmiddels Heel de Stad) en Beter voor Vlaardingen daar forse vraagtekens bij, ook omdat het verzekerde bedrag zo’n 400.000 euro hoger was.

Na jaren 'steggelen' over de nieuwbouw bleek in februari 2022 dat er geld bij moest, veel geld. Uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord met een extra bedrag van bijna 350.000 euro. Dat was echt, echt nodig want er moest aardgasloos gebouwd worden en de kosten voor een nieuwe vloer bleken ook fors hoger te liggen. Dit keer was het Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP die het college ter verantwoording riep, over de grote overschrijding van de herbouwkosten. ,,Waarom moet de gemeente voor al die kosten opdraaien’’, zo trok Van Pienbroek ‘van leer’. Toch ging de raad weer akkoord. En deze week kwam het college met de vraag om nóg meer geld ter beschikking te stellen; maar liefst 250.000 euro extra, voor zaken die eigenlijk al uitgevoerd waren; ‘onontkoombaar’, zo noemt het college van burgemeester en wethouders de kosten. Het gaat dan om onder meer reparaties aan de fundering na het verwijderen van de vloer, verkennend bodemonderzoek en werken in vervuilde grond op de locatie van de uitbreiding, een defecte vetafscheider vervangen, aanpassingen aan de elektrische installaties, aanbrengen van extra afvoerpunten, en nog meer dan een handvol andere zaken.

In haar memo aan de gemeenteraad stelt het college dat ze tot op de dag van vandaag verrast wordt met onvoorziene werkzaamheden. Daarmee lijkt dit college de grip op de kosten en het toezicht op de nieuwbouw van het nieuwe sportonderkomen in de Broekpolder al langer geleden kwijt te zijn geraakt. Daarbij komt ook nog eens dat er geld is uitgegeven waarvoor de raad vooraf geen toestemming heeft gegeven. En daarmee wordt het zogeheten ‘budgetrecht’ van de raad genegeerd, wat doorgaans een politieke ‘doodzonde’ is. Na het achterhouden van eerdere informatie over de kosten van de nieuwbouw door twee betrokken ambtenaren is dit weer een tegenslag voor de verantwoordelijke wethouders. Hoe de raad hiermee omgaat zal duidelijk worden op 23 februari als het voorstel in commissie besproken wordt. Op de gemeenteraadsvergadering van 9 maart wordt erover gestemd.