Categorieën

Service

Coronacrisis raakt openbaar vervoer in metropoolregio hard

Coronacrisis raakt openbaar vervoer in metropoolregio hard
Nieuws

Coronacrisis raakt openbaar vervoer in metropoolregio hard

  • Redactie
  • 04-03-2021
  • Nieuws
Coronacrisis raakt openbaar vervoer in metropoolregio hard

VLAARDINGEN - Het openbaar vervoer in de regio krijgt het hard te verduren. Bezuinigingen zullen leiden tot een uitgeklede dienstregeling, minder service en controle in bus, tram en metro.

Marc Rosier is portefeuillehouder ov-ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die organisatie is verantwoordelijk voor het inkopen en betalen van vervoerders als de RET en de HTM. Hij is er duidelijk over: “Als het rijk het openbaar vervoer niet voor langere tijd financieel stevig tegemoet komt, zijn pijnlijke ingrepen in het openbaar vervoer onontkoombaar. Het ov vervult een vitale rol in de samenleving, tijdens de crisis en zeker daarna. Koste wat het kost moeten we voorkomen dat deze vitale rol - Nederland in beweging houden is de opdracht van het rijk - onder druk komt te staan, daarvoor is extra rijkssteun bittere noodzaak. De wethouders in de metropoolregio roepen het kabinet daar dan ook nadrukkelijk toe op.”

Vanwege corona en de maatregelen om het virus te beteugelen is het aantal reizigers en daarmee de inkomsten van de vervoerders, drastisch teruggelopen. Dit leidt tot forse verliezen bij de vervoersbedrijven in onze regio, oplopend in het slechtste scenario tot bijna 1,2 miljard euro voor de komende jaren. “We hebben, als het rijk haar verantwoordelijkheid nu niet neemt, geen keuze en zullen maatregelen moeten nemen die ook de reiziger hard raken. Bus, tram of metro gaan dan minder vaak rijden, er komt minder toezicht in de tram of metro. Zelfs een duurder kaartje kunnen we dan niet uitsluiten: het tekort is te groot om zonder stevige pijn op te lossen. Onbegrijpelijke maatregelen gezien onze bereikbaarheidsopgave.”

Voor het uitbreken van de pandemie deed het openbaar het in de metropoolregio goed. Steeds meer reizigers en hoge rapportcijfers. “Tijdens de pandemie hebben de vele medewerkers van de ov-bedrijven op verzoek van het rijk dat de sector als vitaal bestempelde, Nederland tijdens de lockdown en avondklok in beweging gehouden. Dat waarderen we zeer.” Omdat de onzekerheid over verdere financiële ondersteuning van het rijk blijft voortduren, ziet de MRDH zich nu volgens Rosier genoodzaakt om samen met de vervoerders in de regio ‘zich voor te bereiden op zwaar weer’.

Het herstel van de sector na corona zal in de knop gebroken worden, zo stelt de bestuurder. “Wat je nu afbreekt moet je later opbouwen. Dit leidt tot een trager herstel van het ov-gebruik en veel hogere publieke kosten op de middellange termijn. Een totaal absurd, maar reëel scenario.” Zeker gezien het feit dat de regio de komende jaren met vierhonderdduizend inwoners groeit.

Op 24 maart besluit de bestuurscommissie vervoersautoriteit, de 23 wethouders Mobiliteit van de gemeenten in de metropoolregio over het Transitieprogramma waarin alle mogelijke maatregelen zijn benoemd.