Categorieën

Service

De toepassingen van kopersulfaat

De toepassingen van kopersulfaat
Gezond

De toepassingen van kopersulfaat

  • Ingezonden mededeling
  • 14-12-2022
  • Gezond
De toepassingen van kopersulfaat
Kopersulfaat is een restproduct dat ontstaat bij het produceren van zwavelzuur. Het komt ook in natuurlijke vorm voor. Voor kopersulfaat zijn diverse toepassingen in verschillende industrieën. Het is een middel dat met zorg moet worden toegepast om ongelukken te voorkomen. Als de droge vorm van kopersulfaat wordt vermengd met water ontstaat een helderblauwe vloeistof. Bij scheikundige proeven in het onderwijs wordt dit als experiment gedaan tijdens practicum lessen. Kopersulfaat wordt onder meer toegepast in de veehouderij en in de tuinbouw, maar ook op andere plaatsen.

Toepassing als bestrijdingsmiddel

Het gebruik van kopersulfaat in combinatie met kalk en water wordt toegepast in de tuinbouw. Het is een zeer efficiënt middel tegen onkruid. In de tuinbouw is het uiteraard belangrijk dat de geteelde planten goed kunnen groeien. Daarom is het belangrijk om onkruid efficiënt te bestrijden. Onkruid groeit vaak harder en hoger waardoor oorspronkelijke beplanting wordt overwoekerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet alle planten zijn gevoelig voor kopersulfaat. Een snelle groeier als Japanse Duizendknoop kun je er helaas niet mee bestrijden, daar zijn stringentere maatregelen voor nodig.

Behandeling van hoefaandoeningen bij koeien

Als koeien op stal staan kunnen ze last krijgen van hun hoeven. Kopersulfaat kan helpen bij de bestrijding van onder andere de ziekte van Mortellaro. Dit is een infectie aan de hoeven. De koeien worden met hun poten in een bad met kopersulfaat gezet om de symptomen te bestrijden. Soms wordt ook formaline gebruikt om de problemen op te lossen. Voorkomen is natuurlijk beter. Daarom zijn er steeds meer boeren die hun dieren op een zo diervriendelijk mogelijke manier houden. Ze staan niet vast op een plaats in de stal maar kunnen rondlopen en soms zelfs naar buiten als ze dat willen. Als koeien in de wei lopen is de kans op infectie aan hun poten ook aanwezig, maar wel kleiner dan bij dieren die hun hele leven op stal staan.

Toepassing in de geneeskunde

Naast de toepassing bij infecties aan de poten bij runderen wordt kopersulfaat ook in de humane geneeskunde toegepast. Het kan gebruikt worden als ontsmettingsmiddel. Voor het ontsmetten van wonden, maar ook voor het steriel maken van instrumenten kan deze stof worden gebruikt. Bij een vergiftiging met fosfor kan kopersulfaat worden ingezet als antigif. Zeker als er geen andere adequate middelen voorhanden zijn is dit een goede keuze. Dat geldt ook voor het stelpen van bloedingen. Vooral onder primitieve omstandigheden. Zoals in ontwikkelingslanden, wordt nog vaak op dit middel teruggegrepen als alternatief voor geregistreerde medicatie.

Kopersulfaat kopen

Kopersulfaat koop je doorgaans in droge vorm. Het ziet er dan uit als wit poeder. Je kunt dit poeder vervolgens vloeibaar maken door er water aan toe te voegen. Vervolgens kan het op diverse manieren worden toegepast. Je kunt deze stof ook direct in vloeibare vorm kopen. Het voordeel daarvan is dat je het direct in de juiste verhouding beschikbaar hebt en direct kunt gebruiken.