Categorieën

Service

Delfland wil Vlaardingse zorgen over nieuwe locatie waterzuivering wegnemen

Delfland wil Vlaardingse zorgen over nieuwe locatie waterzuivering wegnemen
Nieuws

Delfland wil Vlaardingse zorgen over nieuwe locatie waterzuivering wegnemen

  • Redactie
  • 12-01-2022
  • Nieuws
Delfland wil Vlaardingse zorgen over nieuwe locatie waterzuivering wegnemen
VLAARDINGEN - Het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland heeft de voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw van de waterzuivering op de locatie Vergulde Hand West in Vlaardingen. De 'nieuwe Groote Lucht' zou moeten komen aan de andere kant van de Maasluissedijk, dichter bij de bebouwing van Vlaardingen. De gemeenteraad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met nieuwbouw en liever te zien dat het Hoogheemraadschap kiest voor renovatie van de huidige waterzuivering langs het Scheur. Delfland wil nu samen met de gemeente proberen de bezwaren en zorgen over de nieuwbouw weg te nemen.

Delfland zegt dat het in de toekomst meer water moet schoonmaken door de toename van woningen en bedrijven. Ook verwacht Delfland aanscherpingen van de (EU-)regelgeving voor de zuivering van afvalwater, waardoor strengere eisen gaan gelden voor bijvoorbeeld het verwijderen van medicijnresten en microplastics. Delfland ziet  bij renovatie risico’s voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers. Het hoogheemraadschap denkt dat nieuwbouw mogelijk is zonder negatieve gevolgen voor het gebied en dat voor de bezwaren van andere partijen een oplossing kan worden gevonden.

Delfland verkent nu in samenwerking met de gemeente of en hoe de zorgen en bezwaren van de gemeente kunnen worden weggenomen en hoe nieuwbouw ook positieve effecten kan hebben voor de omgeving. Ook wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de effecten van renovatie voor de omgeving zouden zijn. Het doel is om alle informatie op tafel te hebben voor een gedegen afweging zodat Delfland in 2022 een definitief investeringsbesluit kan nemen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de gesprekken die worden gevoerd niet op voorhand leiden tot een positief besluit over nieuwbouw. ,,Pas wanneer voldoende recht gedaan wordt aan de bezwaren van de gemeenteraad zullen we opnieuw met de raad in gesprek gaan over een heroverweging van het standpunt inzake verplaatsing of renovatie van de afvalwaterzuivering.’’