Categorieën

Service

Geen geld meer voor Stadsboerderij en Heemtuin

Geen geld meer voor Stadsboerderij en Heemtuin
Nieuws

Geen geld meer voor Stadsboerderij en Heemtuin

  • Redactie
  • 24-09-2020
  • Nieuws
Geen geld meer voor Stadsboerderij en Heemtuin
VLAARDINGEN – De subsidies voor KADE40, de Stadsgehoorzaal, het Museum, de Kroepoekfabriek en zwembad De Kulk staan voorlopig niet ter discussie, aldus de voorstellen in de Begroting aan de gemeenteraad, die gisteren werd gepresenteerd: ,,Verdergaande ombuigingen kunnen tot gevolg hebben dat deze voorzieningen niet in stand kunnen worden gehouden. Het verdwijnen van (een deel) van deze voorzieningen draagt niet bij aan de leefbaarheid van Vlaardingen en levert kapitaalvernietiging op omdat gebouwen niet goed voor andere functies zijn te benutten.’’

Een tweetal andere voorzieningen kunnen echter waarschijnlijk niet meer rekenen op subsidies de komende jaren, waaronder Stadsboerderij Holywood in de wijk Holy en de Heemtuin in de Westwijk. Daarnaast zal ook de inmiddels verzelfstandigde Bibliotheek minder subsidie krijgen de komende jaren en dat loopt op van €17.000 in 2021 tot bijna €75.000 minder in 2024.

De Heemtuin sluiten of privatiseren levert op jaarbasis ruim €70.000 op en de subsidie voor de Stadsboerderij bedraagt ook zo’n €90.000. Daar zullen dus particulieren en het bedrijfsleven zich financieel sterk voor moeten maken, want anders is het ‘over en sluiten’. Officieel zal de gemeenteraad zich hierover nog moeten uitspreken.