Categorieën

Service

Gemeenteraad investeert fors meer geld in Vlaardingen

Gemeenteraad investeert fors meer geld in Vlaardingen
Politiek

Gemeenteraad investeert fors meer geld in Vlaardingen

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 10-11-2023
  • Politiek
Gemeenteraad investeert fors meer geld in Vlaardingen

VLAARDINGEN - Voor de één is het een voorleeswedstrijd, voor de ander een bijeenkomst waarop vooraf al is afgesproken welke voorstellen er aangenomen of afgewezen worden. Maar afgelopen woensdag en donderdag werd er gesproken over de Begroting voor Vlaardingen, ofwel: waar gaat de komende jaren ons geld naar toe?

Gisteravond kreeg de Meerjarenbegroting 2024-2027 na twee dagen beraadslagen een meerderheid van de stemmen, alleen Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen stemde (traditioneel) tegen. Maar niet nadat er ook nog eens gestemd was over een aantal aanvullingen, zogeheten amendementen. Dat waren er oorspronkelijk 19, maar die zijn net niet allemaal in stemming gebracht. Daarnaast waren er ook nog eens zo’n 15 moties, en dat zijn dan weer voorstellen die niet verplicht zijn om uit te voeren; ze maken ook geen onderdeel uit van de Begroting. Naast je neerleggen is echter onverstandig, dus het college moet er wel wat mee.

Alle extra voorstellen die aangenomen zijn gaan de gemeente enkele miljoenen extra kosten, maar deze week werd ook duidelijk dat er meer geld was dan oorspronkelijk gedacht. Dat had onder meer te maken met een grotere bijdrage uit het gemeentefonds van het Rijk, en dat hoor je nooit direct aan het begin van een jaar.

Welke extra zaken zijn er zoal door?

Er komen misschien geen goedkope sociale huurwoningen bij, maar de ooievaars hoeven zich minder zorgen te maken over huisvesting: een meerderheid stemde voor ooievaarsbroedpalen, want die vogels hebben het al moeilijk genoeg.

Jongeren en studenten kunnen ook energietoeslag krijgen, maar moeten dan nog wel een paar maanden wachten voordat ze dit kunnen aanvragen. Nog even zuinig stoken dus.

Er wordt gekeken naar overbodige verkeersborden, een (klein) succesje voor Ron Boers van Heel de Stad, die hiervan een voorstel had gemaakt. Wat teveel is wordt weggehaald, maar het gaat wel weer een halve ton kosten om de overbodige borden alleen al te inventariseren.

Ondernemers gaan een stuk minder betalen voor een parkeervergunning en AOW’ers met een klein inkomen kunnen straks gratis reizen in de regio met het openbaar vervoer.

De nieuw te bouwen sporthal bij het Groen van Prinstererlyceum wordt echt multifunctioneel, want er wordt ook rekening gehouden in het ontwerp binnen met de turners van bijvoorbeeld Dynamiek. Daarnaast komt er geld voor het beter uitlichten van gebouwen als de Grote kerk, en komt er (extra) budget voor een voorjaarsschoonmaak.

Het budget voor evenementen gaat met enkele tonnen omhoog en de bomen (platanen) aan de Oosthavenkade blijven allemaal staan. Dat scheelt wel 28 parkeerplaatsen, maar die worden nu toch ook allemaal niet bezet. Een mooi resultaat voor fractievoorzitter Neill Voorburg van GroenLinks, die hier voortdurend voor pleitte. Het kostenplaatje dat hierbij hoort is dan wel weer zo’n €300.000

Parkeervergunningen worden niet duurder, maar als je foutparkeert is de boete (naheffing) wel weer hoger.

Tot zover amendementen die het gehaald hebben. Daarnaast werden er buiten de Begroting een aantal moties aangenomen, waarvoor in een aantal gevallen ook geld wordt vrijgemaakt. De Stadsboerderij bijvoorbeeld krijgt een bedrag voor achterstallig onderhoud, waarvoor onder meer een nieuw dak op één van de gebouwen bekostigd kan worden.

Het college gaat een startnotitie maken over een referendum, een voorstel van ONS Vlaardingen. Of dat dan echt wordt ingevoerd is afwachten, en er gaat dan wel weer een aantal jaren overheen.

In de VOP wordt er gekeken of daar een beter parkeerbeleid kan komen. Bijvoorbeeld dat er ’s avonds niet meer door iedereen gratis geparkeerd kan worden, maar alleen door de buurtbewoners met een vergunning. De parkeerdruk moet er in ieder geval omlaag, hoe dan ook. En wat de druk op de woningmarkt betreft wordt er afgesproken dat Vlaardingse woningzoekenden voorrang krijgen, maar alleen zolang de gehele regio zich nog (onvoldoende) aan de gemaakte afspraken houdt.

De overige moties gingen vooral over intenties of onderzoek doen, en daarover zal het college later nog verslag doen.

Kortom, er wordt meer gedaan dan oorspronkelijk begroot, vriend en vijand vonden elkaar in sommige voorstellen, de VVD en de SP bijvoorbeeld bij voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden, en de Meerjarenbegroting is zonder al teveel ‘pijn’ aangenomen.