Categorieën

Service

Klachten over WMO-vervoer afgenomen

Klachten over WMO-vervoer afgenomen
Gezond

Klachten over WMO-vervoer afgenomen

  • Redactie
  • 23-04-2023
  • Gezond
Klachten over WMO-vervoer afgenomen
VLAARDINGEN - Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) trok in maart aan de bel over de erbarmelijke staat van het ouderenvervoer in Vlaardingen. De fractie kwam daarbij zelf niet met cijfers of andere onderbouwingen maar riep wel ‘dat het klachten regent’, aldus AOV-raadslid Nol Kloosterman. Vervolgens legde Kloosterman een en ander voor aan het college dat deze week met de antwoorden kwam.

Verantwoordelijk instantie Rogplus zag in 2022 de kwaliteit van dienstverlening voor het WMO-vervoer achteruit gaan. In de besprekingen met vervoerder Noot gaf deze aan te kampen met personeelstekorten. Later bleek dat dat deels te verklaren was omdat middelen (chauffeurs en wagens) ingezet werden om leerlingen op tijd van en naar school te vervoeren. Daarover is Rogplus in eerste instantie niet ingelicht en is Rogplus nadrukkelijk in gesprek gegaan met Noot. Dit heeft ertoe geleid dat de dienstverlening weer op het afgesproken niveau is.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn voor het WMO-vervoer ruim 33.000 ritten uitgevoerd. In diezelfde periode zijn er 43 klachten ingediend, en dat is 0,13%. De stiptheid is evenals de bereikbaarheid goed; 93% van het totaal uitgevoerde ritten rijdt op tijd en de gemiddelde wachttijd aan de telefoon bedraagt 40 seconden.

Rogplus heeft vanuit haar opdrachtgeversrol met Noot de afspraak gemaakt dat dokters- en ziekenhuisbezoeken altijd gepland en uitgevoerd moeten worden. Ook bij afspraken die slechts 1 uur van tevoren gepland worden. In een enkel geval werd klanten gevraagd een andere tijd te kiezen door een capaciteitstekort bij Noot. Omdat het bestuur van Rogplus recent weer signalen ontving dat ritten niet geboekt konden worden heeft Rogplus hier recent nogmaals nadrukkelijk aandacht aan besteed bij Noot: Er werden en worden geen reizigers geweigerd. Wel kan bij drukte door de planning de vraag worden gesteld of de rit op een ander tijdstip uitgevoerd zou kunnen worden om de drukte in spitstijden te spreiden.

Uit de meest recente managementinformatie van Noot blijkt dat 76% van de reizigers een 8 of hoger scoort voor de dienstverlening door de chauffeur. Ruim 74% van de reizigers scoort een 8 of hoger voor de dienstverlening van het callcenter. Deze tevredenheid wordt onderschreven door het geringe percentage klachten over het eerste kwartaal van 2023.

Op dit moment loopt tevens de aanbestedingsprocedure voor het Doelgroepenvervoer WMO en het Vervoerloket. Op 1 augustus 2023 start mogelijk een nieuwe vervoerder voor het WMO-vervoer.