Categorieën

Service

Nauwelijks verzet in gemeenteraad tegen komst nieuwe asielzoekers

Nauwelijks verzet in gemeenteraad tegen komst nieuwe asielzoekers
Politiek

Nauwelijks verzet in gemeenteraad tegen komst nieuwe asielzoekers

  • Redactie
  • 04-03-2024
  • Politiek
Nauwelijks verzet in gemeenteraad tegen komst nieuwe asielzoekers

VLAARDINGEN - In januari is de nieuwe Spreidingswet aangenomen. Die moet ervoor zorgen dat asielzoekers niet steeds en langer in overvolle centra belanden, maar zo snel mogelijk doorstromen naar een meer landelijk gespreide opvang. En elke gemeente moet daarin een bijdrage leveren, ook Vlaardingen. Inmiddels zijn er gemeentes die te kennen hebben gegeven niet mee te willen werken, zoals de gemeente Westland. In Vlaardingen is er ook wat weerstand, maar van een keihard ‘dat gaan we dus niet doen’ is geen sprake.

Het CDA heeft een lijstje van 20 vragen over asielzoekers, procedures en opvang opgesteld dat moet dienen als ‘praatpapier’. ONS Vlaardingen wil liefst geen extra asielzoekers in Vlaardingen. En als die er wel komen dan moeten die maar buiten Vlaardingen opgevangen worden. De fractie wil ook dat het college de teleurstelling over de Spreidingswet overbrengt naar de verantwoordelijk staatssecretaris. Een motie van de partij hierover ligt al klaar.

Heel de Stad wil dat het college bezwaar maakt tegen de wet en dat Vlaardingers voorrang krijgen bij de verdeling van woningen. En collegepartij VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft een motie ingediend waarin ze na een uitgebreid betoog aangeven dat we niet voorop moeten lopen in de opvang van nieuwe asielzoekers maar ‘achteraan moeten aansluiten’. Dat klinkt niet echt stoer, en wat dat dan precies in de praktijk betekent wordt er niet duidelijker mee. Achteraan sluiten bij gemeente nummer 1 of gemeente nummer 238?

Kortom, niemand verzet zich echt tegen de nieuwe wet, en dat kan ook niet. Want een wet moet gevolgd worden. Zo zijn er ook wetten en regelingen die ervoor zorgen dat Vlaardingen geld krijgt van de landelijke overheid. Om bijvoorbeeld de kades op te hogen of 3000 huizen te bouwen in de Rivierzone. En daar protesteert, natuurlijk, ook niemand in het college of de gemeenteraad tegen.

Kortom, grote kans dat Vlaardingen moet zorgen voor ruimte voor meer opvang voor asielzoekers de komende jaren. Er is eerder een aantal genoemd van 351, maar dat kan wellicht nog veranderen. Waar dat dan moet gebeuren is de vraag, misschien komt er een tweede Oekraïnedorp op een ander braakliggend stuk grond. Op donderdag 14 maart praat de gemeenteraad hierover verder. Dat is de dag nadat we de Geuzenpenning hebben uitgereikt aan een Afghaanse activiste, die zich inzet voor mensenrechten.