Categorieën

Service

Samen leven doe je zo!

Samen leven doe je zo!
Onderwijs

Samen leven doe je zo!

  • Redactie
  • 21-02-2023
  • Onderwijs
Samen leven doe je zo!
VLAARDINGEN – Op 6 februari 2023 stond de wereld even stil. Een heftige aardbeving in Turkije en Syrië, bracht veel schade en nog meer verdriet met zich mee. De onderbouw van het Geuzencollege, locatie West, heeft een brandbrief naar ouders gezonden. De mensen in het getroffen gebied hebben behoefte aan warme dekens en kleding. Aan de oproep is gehoor gegeven: tassen vol warme kleding en dekens zijn nu onderweg naar de mensen die het hard nodig hebben.

Deze spontane, sociale actie past bij het Geuzencollege. Oog hebben voor de ander is belangrijk. Het Geuzencollege - locatie onderbouw West - organiseert daarom van 22 tot en met 24 februari 2023 weer verschillende gezamenlijke activiteiten tijdens de jaarlijkse Burgerschapsweek. Hierdoor leren leerlingen inzicht te krijgen in hoe zij op een sociale en betrokken manier hun rol in de samenleving kunnen innemen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven heb je kennis, vaardigheden, een nieuwsgierige en positief kritische houding en reflectie nodig.  

De eersteklassers verblijven om die reden twee dagen in het virtuele Globaland. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen besturen in groepjes deze landen. In een aantal spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren, waarmee zij zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland, kunnen verdienen. Tijdens de spelopdrachten, waarbij samenwerking tussen groepjes wordt gestimuleerd, worden leerlingen aan het denken gezet over de problemen in de maatschappij. Ook vormen ze hier een eigen mening over. Het Globalandproject is onderdeel van Stichting Cross Your Borders.

Ook krijgen de eersteklassers tips en tricks van Kathie diStefano van Stichting Lawine om de wereld om ons heen leefbaarder te maken. De leerlingen krijgen daarnaast informatie van hun mentor en verwerken die door middel van kleinere opdrachten in de klas en in de wijk.

De tweedeklasleerlingen spelen met hun mentorklas het geboortespel dat over de diversiteit van mensen gaat (Schiedams LEF). Diversiteit roept vaak onbegrip op. Het geboortespel laat  zien dat waar je wieg staat van invloed kan zijn op de kansen die je in de samenleving hebt. Er komt iemand van de Schuldhulpmaatjes vertellen over geldzaken voor nu en later. Deze les sluit aan bij De Big Mo Theater Show. Een interactieve voorstelling waarin het publiek volop meedenkt en -speelt over omgaan met geld. 

Bovendien maken de leerlingen bij beeldende vorming een filmposter van zichzelf als held: waar heb ik me voor ingezet, wat heb ik moeten overwinnen om mijn doel te bereiken en hoe ziet mijn heldendaad er dan uit!

Tot slot gaan sinds lange tijd de tweedeklassers er weer op uit. ProDemos organiseert een programma over politiek Den Haag. De mentoren hebben hun leerlingen op school al wegwijs gemaakt in het politieke landschap. Een deel van de tweedejaarsleerlingen gaat bovendien naar het Anne Frankhuis in Amsterdam.

Helaas blijkt in een rijk en vrij land als Nederland de ongelijkheid groot en is er een voedselbank nodig. Zo ook in Vlaardingen. De leerlingen van het Geuzencollege hebben daarom in de week van de Burgerschap producten ingezameld voor de Vlaardingse Voedselbank, die op haar beurt weer een aantal Vlaardingers blij kan maken. Want samen leven doe je zo!

Lentiz Onderwijsgroep

Schiedamsedijk 114, Vlaardingen

Meer over Lentiz Onderwijsgroep →