Categorie├źn

Service

Stem van ouders en medewerkers telt bij UN1EK

Stem van ouders en medewerkers telt bij UN1EK
Onderwijs

Stem van ouders en medewerkers telt bij UN1EK

  • Advertorial
  • 10-05-2019
  • Onderwijs
Stem van ouders en medewerkers telt bij UN1EK
VLAARDINGEN - Op donderdagavond 9 mei organiseerden de centrale UN1EK raad (CUR) en het college van bestuur van UN1EK in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, een medezeggenschapsbijeenkomst voor iedereen die binnen UN1EK is betrokken bij de centrale en lokale medezeggenschap en inspraak
van ouders en medewerkers van opvang en onderwijs. De leden van de IKC raden, de medezeggenschapsraden en oudercommissies van zestien locaties, alle directeuren en managers en de raad van toezicht van UN1EK werden uitgenodigd. Ruim 115 mensen ontmoetten en inspireerden elkaar en namen deel aan interessante workshops.

Integrale medezeggenschap

In 2015 heeft UN1EK een integrale medezeggenschapsstructuur voor ouders en medewerkers van opvang en onderwijs ontwikkeld. ,,Dit was uniek in Nederland'', vertelt Claudia Doesburg, bestuurder van UN1EK. ,,We hebben de wetgeving voor medezeggenschap van ouders en medewerkers in
onderwijs en opvang samengevoegd in ons medezeggenschapsreglement, vanuit het principe dat voor ieder onderwerp steeds het hoogste recht geldt.''
Betrokkenheid en inspraak van medewerkers en ouders

..Met onze integrale werkwijze in de IKC’s bieden we kinderen ontwikkelingsgerichte opvang en toekomstgericht onderwijs en geven we medewerkers een aantrekkelijk loopbaanperspectief'', licht Claudia Doesburg toe. ,,Een nieuwe strategische periode gaat in 2020 van start waarin onder andere onderwijsvernieuwing in het IKC, het aantrekken en ontwikkelen van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt en het bieden van goed onderwijs en ontwikkelingsgerichte opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar centraal staan. We vinden de betrokkenheid, inspraak en medezeggenschap van ouders en medewerkers bij deze ontwikkelingen belangrijk. Daarom organiseerden we samen met de centrale UN1EK raad een medezeggenschapsavond voor iedereen die binnen UN1EK bij de ontwikkeling en toetsing van beleid betrokken is. Een mooie avond en een nieuw startpunt voor dialoog en verbinding binnen UN1EK.''

Eerste lustrum

UN1EK bestaat in augustus vijf jaar, na een fusie in 2014 tussen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK heeft in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis elf IKC’s voor opvang en onderwijs, zes basisscholen met peuteropvang en buitenschoolse opvang, diverse locaties voor kinderopvang en een sport outdoor BSO. Alle IKC’s van UN1EK hebben een uniek profiel en een wijkgericht aanbod zodat kinderen toekomstgerichte kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Bij UN1EK werken ruim 750 professionele medewerkers die dagelijks meer dan 5.000 kinderen
ontvangen.

UN1EK Onderwijs en Opvang

Emmastraat 45, Vlaardingen

Meer over UN1EK Onderwijs en Opvang →