Categorieën

Service

Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord

Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord
Sport

Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord

  • Redactie
  • 22-12-2021
  • Sport
Vijf nieuwe sport- en beweegprojecten dankzij Vlaardings Sportakkoord
VLAARDINGEN - Dinsdag 14 december honoreerde het kernteam van het Vlaardings Sportakkoord vijf nieuwe projectaanvragen. Daardoor kunnen de initiatiefnemers vanaf januari 2022 aan de slag met het in beweging brengen en houden van Vlaardingers. Samen met de twee eerder opgestarte projecten zijn er per januari tien basisscholen, twaalf sportverenigingen, acht zorgaanbieders en vier welzijnsorganisaties actief betrokken bij de uitvoering van sportakkoord projecten. 

De onlangs gehonoreerde projectaanvragen dragen allemaal bij aan een of meerdere van de doelstellingen van het Vlaardings Sportakkoord ‘vaardig in bewegen’, ‘inclusief sporten en bewegen’ en/of  ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Naschools aanbod
Zo slaan de vier basisscholen in de Vlaardingse Westwijk de handen ineen om een wekelijks naschools sport- en beweegaanbod te organiseren samen met de drie sportverenigingen in de wijk. Terwijl de basisscholen in Ambacht/Babberspolder gezamenlijk inzetten op extra naschoolse gymlessen voor leerlingen met een  achterstand in de motorische ontwikkeling. 

Kennismakingstraject
Verschillende zorgaanbieders nemen samen met verschillende sportaanbieders het initiatief om een kennismakingstraject op te zetten waarin cliënten kennis kunnen maken met laagdrempelig sport- en beweegaanbod in het verlengde van hun zorgtraject. 

Trainerscursus
Sportclub Vlaardingen Holy organiseert voor de trainers en coaches van de eigen club én verenigingen uit de regio een trainerscursus. 

Sportspullenbank NL
Het laatste initiatief is een Vlaardingse samenwerking met Sportspullenbank NL. Door deze samenwerking, waarbij onder anderen Vlaardingen in Beweging, StroomOpwaarts, De Stichting Kledingbank Vlaardingen en verschillende sportverenigingen betrokken zijn, kunnen Vlaardingers die daar behoeften aan hebben sportkleding, schoenen en sportattributen bestellen. Deze worden vervolgens kosteloos beschikbaar gesteld. 

Uitvoeringsbudget
Ook in 2022 kunnen er initiatieven ingediend worden die bijdragen aan de doelstellingen beschreven in het Vlaardings Sportakkoord.. Dit kan voor 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december 2022. Er is momenteel nog +/- € 80.000,- uitvoeringsbudget  voor het Vlaardings Sportakkoord beschikbaar.

Voor meer informatie over het Vlaardings Sportakkoord en de spelregels voor het aanvragen van uitvoeringsbudget kunt u kijken op: www.stichtingvib.nl/sportakkoord.