Categorieën

Service

Villabewoners vangen bot bij verzet woningbouw

Villabewoners vangen bot bij verzet woningbouw
Nieuws

Villabewoners vangen bot bij verzet woningbouw

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 26-03-2023
  • Nieuws
Villabewoners vangen bot bij verzet woningbouw
VLAARDINGEN – Minder zonuren, meer last van de wind, risico op meer schade als gevolg van overstromingen en nog veel meer zaken die het woongenot aantasten. Kortom, de bewoners van de witte villa aan de Oosthavenkade hadden alle reden om in verzet te komen tegen de plannen om een paar duizend woningen te bouwen in de Rivierzone. Niet tegen het bouwen op zich, maar wel tegen de manier waarop. Vooral waar het gaat om de woontorens die gepland staan op het Eiland van Speyk. Achter de villa dus, één van de weinige panden overigens waar nu nog mensen wonen. Voor de rest is het gebied nu nog een desolate vlakte met ‘halve ruïnes’.

Bij de Raad van State vingen ze bot, voorlopig dan, want er kan nog een bodemprocedure aangespannen worden. In een rechterlijke uitspraak op 24 maart wees de Raad van State in eerste aanleg hun bezwaren af en wethouder Bart Bikkers was er, ook voorlopig, blij mee: ,, Met deze uitspraak kijken we vol vertrouwen naar lopende procedures’’, aldus Bikkers.

Voordat de eerste paal geslagen wordt kan het echter nog wel even duren. Bikkers’ collega wethouder Ivana Somers: ,,Door dit soort lange procedures duurt het zo 3 jaar langer voordat de eerste paal de grond in gaat. Het risico ligt volledig bij de ontwikkelaar en die zal meestal pas miljoenen gaan investeren wanneer er een eindoordeel van de rechtbank is. Maar dit is al heel positief nieuws! Het zal alleen niet helpen om de bouwprojecten te versnellen helaas.’’

Op het Eiland van Speyk zullen er vooral woontorens gebouwd worden. Die zijn op korte afstand van de witte villa niet heel hoog, maximaal 4 lagen. Maar volgens het stedenbouwkundig ontwerp worden daarachter weer woontorens gebouwd die variëren van 8 tot 22 verdiepingen. En dat geeft toch wel een wat ander aanzicht dan momenteel het geval is. De verdeling van woontorens had wel wat evenwichtiger gemogen in de plannen, zo vinden ze aan de Oosthavenkade. Maar de rechter vond dit niet echt een probleem, evenals de hinder bij de bouw; bouwen zonder overlast kan nu eenmaal niet en de gemeente doet haar best om dit te beperken. Dat wordt straks allemaal beschreven als de vergunningen uitgegeven worden.

De argumenten dat er een beschermd stadsgezicht aangetast wordt, werd ook door de rechter opzij gezet: ,,De Oosthavenkade krijgt als gevolg van de in het plan voorziene bebouwing een nieuw aangezicht met een nieuwe gevelwand, waarin de bouwhoogte variërend is tussen drie en vier bouwlagen, met daarachter hogere woonbebouwing. Dit heeft echter niet tot gevolg dat de te beschermen elementen van het beschermde stadsgezicht onevenredig worden aangetast’’.

Tenslotte heeft de rechter bij de Raad van State de redenering dat de villa straks meer last krijgt van hoogwater niet gevolgd, noch dat er meer neerslag van stikstof in Natura 2000 gebieden plaats zal vinden; het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt immers pas 14 kilometer verderop. En wat betreft buitendijkse gebieden bestaan er geen landelijke regels qua waterveiligheid.

Of er nu een bodemprocedure aangespannen wordt is nog niet bekend. Het volledige vonnis van 24 maart staat hier!