Categorieën

Service

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de privacywetgeving?

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de privacywetgeving?
Nieuws

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de privacywetgeving?

  • Ingezonden mededeling
  • 02-04-2024
  • Nieuws
Wat zijn de belangrijkste voordelen van de privacywetgeving?

VLAARDINGEN - Sinds 2018 hebben we te maken met de AVG, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een privacywetgeving die in heel de Europese Unie is doorgevoerd en waar we eigenlijk allemaal rekening mee moeten houden. De privacywetgeving legt bijvoorbeeld beperkingen op als het gaat om de gegevens die webwinkels van hun klanten mogen verzamelen en bewaren. Een webwinkel mag je bijvoorbeeld niet langer verplichten om je geboortedatum door te geven, tenzij de webwinkel hiervoor een relevant en belangrijk doel heeft. Mag je iets alleen kopen als je ouder dan 18 bent? Dan is het bijvoorbeeld wel toegestaan om je geboortedatum te vragen. Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van de AVG, ofwel de privacywetgeving?

De privacy rechten van personen zijn versterkt

Een heel belangrijk punt is de versterking van de rechten op het gebied van privacy voor individuen. Door de komst van de privacywet heb je veel meer controle over jouw persoonlijke gegevens. Zo heb je het recht op data portabiliteit, het recht op inzage in de gegevens die van jou verzameld zijn en je hebt het recht om ‘vergeten’ te worden, wat betekent dat jouw gegevens gewist moeten worden. Daarnaast heb je ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde manieren waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Meer transparantie vanuit organisaties

Voorheen hoefden organisaties niet transparant te zijn over welke gegevens zij van mensen verzamelden. Organisaties konden persoonlijke gegevens verzamelen en er achter de schermen eigenlijk mee doen wat zij wilden. Door de nieuwe privacywetgeving worden organisaties gedwongen om transparant te zijn over de manier waarop zij gegevens verzamelen, hoe zij deze gebruiken en met wie zij deze gegevens delen. Dit zorgt voor een beter onderling vertrouwen tussen bedrijven of organisaties en de consument.

Een betere beveiliging van persoonsgegevens

We hebben tijden gekend waarin datalekken aan de orde van de dag waren. De beveiliging van verzamelde gegevens was bij veel bedrijven niet op orde. De kans is dan ook aanwezig dat je zelf ook al eens bericht hebt gehad dat jouw persoonlijke gegevens per ongeluk zijn gelekt. Dit kan zorgen opleveren. Je weet immers niet bij wie jouw persoonlijke informatie terecht is gekomen en wat hiermee gedaan kan worden. De AVG zorgt voor een betere bescherming van je persoonsgegevens. Organisaties en bedrijven worden namelijk gedwongen om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen tegen beschadiging, verlies of onterecht gebruik.

Boetes voor wie de wet overtreedt

De AVG is geldig in heel de Europese Unie en er bestaat een sterke handhaving. Bedrijven en organisaties worden streng gecontroleerd of zij voldoen aan de privacywetgeving. Overtreden zij de regels, dan ontvangen zij een boete. Het volgen van de wetgeving voor gegevensbescherming is voor bedrijven en organisaties extra belangrijk, omdat de boetes voor overtreding van deze privacywet hoog liggen. Voor de consument biedt dit extra zekerheid dat de persoonlijke gegevens daadwerkelijk goed beschermd worden.

Bron: Lawfox