Categorieën

Service

Windmolens Oeverbos in aantocht

Windmolens Oeverbos in aantocht
Nieuws

Windmolens Oeverbos in aantocht

  • Redactie
  • 09-02-2023
  • Nieuws
Windmolens Oeverbos in aantocht
VLAARDINGEN - Oeverwind Vlaardingen (een samenwerking van het Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel) start met de aanleg van twee windmolens in het Oeverbos. Op korte termijn wordt gestart met het inrichten van het bouwterrein.

Om dit mogelijk te maken is de Vlaardingse firma Blijdorp op 6 februari gestart met het weghalen van de beplanting. Met het oog op de veiligheid bij het zagen en afvoeren van boomstammen, is het Middenbospad tijdens deze werkzaamheden, die ongeveer een week duren, afgesloten. In 2024, als de aanleg van de windmolens is afgerond, zorgt Staatsbosbeheer voor nieuwe beplanting, zowel bomen als struiken. 

Voorbereidingen voor de bouw
In maart worden verdere voorbereidingen voor de bouw getroffen. Denk hierbij aan het plaatsen van hekken, het tijdelijk afsluiten van paden of wegen en het plaatsen van een ketenpark voor de aannemer. In het vroege voorjaar (maart/april) wordt gestart met de aanleg van de toegangswegen en kraanopstelplaatsen. Een groot deel van dit werk is tijdelijk van aard en alleen bedoeld voor het transport van grote onderdelen. Na afloop van de bouw worden deze weer verwijderd. Wat wel permanent achterblijft zijn de civiele werken die ook tijdens de exploitatie van het windpark noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het kunnen opstellen van een onderhoudskraan.

In de loop van 2023 krijgt de uitvoering van de bouw steeds verder vorm:
  • mei - juni: aanleg fundaties en elektriciteitskabels;
  • juli - september: aanvoer van onderdelen en bouw windturbines;
  • oktober - november: afrondende civiele werkzaamheden.
Vragen
Heeft u vragen over het project of de werkzaamheden? Neem dan contact op met Oeverwind Vlaardingen via [email protected]