Wijkcentra blijven open

24-12-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De drie wijkcentra in Vlaardingen blijven open. Wijkcentra West en ’t Nieuwelant blijven op hun huidige locatie, wijkcentrum De Pijpelaar verhuist naar een buurtkamer aan de Valeriusstraat. Dat meldt het college aan de gemeenteraad in het raadsmemo Toekomstperspectief Wijkcentra Vlaardingen.

In de meerjarenbegroting van de gemeente is opgenomen dat de huisvestingsubsidie voor wijkcentra vervalt. De gemeente subsidieert activiteiten, geen stenen. Daarvoor kunnen wijkcentra West en ’t Nieuwelant en de nieuwe Buurtkamer VOP elk een bijdrage van max. € 10.000 uit het leefbaarheidsbudget krijgen en een activiteitensubsidie van maximaal € 15.000 aanvragen. Wijkcentrum Holy is inmiddels dicht, het pand is overgenomen door  Albert Heijn. De activiteiten worden verspreid over de wijk georganiseerd.

 

Sluitende begroting

Wijkcentra West en ’t Nieuwelant hebben een sluitende begroting. Ondanks de bezuiniging kunnen zij hun activiteiten gewoon doorzetten. In Wijkcentrum ’t Nieuwelant is een vrijwillig bestuur actief, bij wijkcentrum West is welzijnsorganisatie Minters bestuurlijk verantwoordelijk. Wijkcentrum West is wel afhankelijk van een extra huurder in het pand, maar daarover zijn vergevorderde gesprekken gaande.

Minters krijgt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de buurtkamer. Aan de Valeriusstraat komt een pand vrij waar nu een Buitenschoolse opvang (BSO) is gevestigd. Dat wordt een buurtkamer voor de VOP. Door naar een kleinere locatie te verhuizen is ook daar een sluitende begroting mogelijk. De wijkvereniging blijft activiteiten organiseren voor de wijk.Gerelateerd