‘Integratie geen noodzaak voor college’

14-11-2019 Politiek Redactie

Vlaardingen – De gemeente Vlaardingen vindt integratie onbelangrijk. Die conclusie trekt fractie Boers. De voor afgelopen september aangekondigde integratienota werd eerder al uitgesteld; nu blijkt dat die er voorlopig helemaal niet komt. Reden? Geen geld.

Voor fractie Boers is dit onbestaanbaar. Integratie is allesbehalve een nieuw thema. En grotendeels falende integratie is in Vlaardingen een zeer groot probleem, dat volgens die fractie met prioriteit moet worden aangepakt.

Al in januari vroeg verantwoordelijk wethouder Silos aan gemeenteraadsfracties om input voor haar nota. Fractie Boers leverde meteen een lijst van veertien concrete actiepunten, maar bleek de enige fractie te zijn die input had geleverd. Ron Boers: ,,Blijkbaar is integratie niet alleen voor het college onbelangrijk, maar geldt dat ook voor de raadsfracties. We zijn nu bijna een jaar verder, en er is niets gebeurd.''

Het aanleren van de Nederlandse taal is de allerbelangrijkste voorwaarde om succesvol te kunnen integreren. Maar de taallessen in Vlaardingen zijn volgens Boers een regelrecht drama: ,,Uit gesprekken met klokkenluiders blijkt dat immigranten vaak te laat komen, in het geheel niet op komen dagen, vaak zwanger zijn, en bedroevende resultaten behalen. En al dit gedrag heeft nauwelijks tot geen gevolgen.

Fractie Boers heeft nu een voorstel ingediend om zo snel mogelijk een raasdebat te houden over integratie. ,,Als de gemeente zelf al een lakse houding aan de dag legt, dan geef je je cursisten wel een heel slecht voorbeeld. Daarom is het van het grootste belang dat de raad hier snel over praat, en met een concrete opdracht aan het college komt.''Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date