Raad stemt voor Begroting: en nu aan de slag!

09-11-2018 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Dat de Begroting vannacht door de raad met een meerderheid werd aangenomen is geen verrassing. Uiteindelijk is deze gemaakt door een college dat in beginsel mag rekenen op een meerderheid in de raad. Hoeveel veranderingen er nog werden aangebracht via in totaal 21 amendementen was nog wel even afwachten.

Daar moest dan eerst nog wel even van gedachten over gewisseld worden met de wethouders.  Die lagen vanavond niet echt onder vuur, maar kritiek was er wel, en vooral dat er in de afgelopen zeven maanden nog weinig was gebeurd. Zo kon wethouder Frans Hoogendijk nog geen antwoord geven op de vraag van zijn eigen partij ONS hoeveel er nou binnen de stad was aanbesteed in 2017; er was nog geen lijstje met percentages voorhanden, daar waar dit vorig jaar al in mei klaar lag.

Wethouder Bart de Leede, met onder meer cultuur en de bibliotheek in zijn portefeuille leek nog niet echt te weten hoe om te gaan met deze dossiers. De fusie van de bibliotheek met die van Maassluis had al veel verder kunnen zijn, maar het duurt maar ‘en we horen eigenlijk niets van u’, zo luidde de kritiek.

Na een schorsing werd er gesproken en gestemd over de ingediende amendementen, waarbij voorzitter en burgemeester Annemiek Jetten de boel wel ‘erg kort hield’; er was feitelijk nauwelijks meer enige discussie mogelijk en al helemaal niet meer over de inhoud van de Begroting of dat wat de wethouders er het laatst over hadden gezegd. Jetten had aan de andere kant ook wel een punt, immers er waren voor vandaag al veel dagdelen besteed aan het vergaderen over de Begroting en alles leek al eens gezegd.

Uiteindelijk is een behoorlijk aantal wijzigingen aangebracht in de Begroting via de amendementen. Zo wordt er een plan van aanpak gemaakt voor de ontwikkeling van de Koningin Wilhelminahaven, komt er een minibos ter grootte van een tennisveld in Vlaardingen, en er komt een regisseur Woonoverlast die verschillende betrokken partijen nauwer met elkaar moeten laten samenwerken tegen woonoverlast.

Het Museum krijgt er geld bij, maar hoeveel, dat moet verantwoordelijk wethouder De Leede nog gaan uitzoeken. De amendementen waarin bedragen werden genoemd, werden ofwel ingetrokken of kregen geen meerderheid in de raad. De organisatie van Koningsdag kan niet op een extra bedrag van €25.000 rekenen, waar aan Omroep Vlaardingen weer wel een bedrag voor de noodzakelijke aanschaf van een nieuw mengpaneel wordt overgemaakt. Bij de scouting kan ook de vlag uit, want daar wordt ook een bedrag voor vrijgemaakt dat noodzakelijk is voor de verhuizing naar de Broekpolder.

De gewijzigde Begroting werd uiteindelijk met een meerderheid van 22 stemmen voor en 13 tegen aangenomen. De twaalf ingediende moties, die geen direct effect hebben op de Begroting worden op een later tijdstip behandeld.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date