Categorieën

Service

Advocaten in de ICT wereld

Advocaten in de ICT wereld
Nieuws

Advocaten in de ICT wereld

  • Redactie
  • 19-11-2022
  • Nieuws
Advocaten in de ICT wereld
Voor de inzet van ICT geldt dat je altijd rekening moet houden met de privacy. Deze kan gemakkelijk geschonden worden, indien jouw persoonlijke gegevens op straat komen te liggen. Dit kan grote consequenties hebben voor de persoon waarbij geldt dat zijn of haar gegevens gedeeld worden met mensen die daar geen recht op hebben. Het is een essentieel onderdeel van de rechtsstaat dat de privacy van burgers beschermd wordt en hierbij geldt dat er advocaten zijn die de bescherming inkaderen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een advocaat ict recht, die inbreuk van intellectueel eigendom voorkomt.

Recht van internet

Het recht van ICT, oftewel het recht op het gebruikmaken van internet, bestaat uit verschillende rechtsgebieden. Het is mogelijk om deze gebieden op te zoeken en op basis hiervan een overzicht te verkrijgen van alle wetten en regels die gelden in ons land. Deze wetten staan genoteerd in een Wetboek voor het ICT recht. Het komt ondanks deze wetten toch geregeld voor dat er sprake is van een situatie waarin intellectueel eigendom wordt geschonden. Hierin gaat het tevens om informatierecht, IT-recht en technologie. Alle genoemde termen vallen onder intellectueel eigendomsrecht.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Er zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen binnen het huidige recht, waardoor het belangrijk is om op de hoogte te blijven. Je kunt hierin denken aan de opslag van persoonsgegevens, waarbij geldt dat je deze gegevens op een goede manier dient te verwerken. Er zijn inmiddels nieuwe systemen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de opslag van data op een goede manier gebeurt. Voor de implementatie van nieuwe systemen geldt dat deze vooraf worden getest op regelgeving, zodat het maken van fouten wordt voorkomen.

Belangrijke vragen

Misschien dat jij nog een aantal vragen hebt over de inzet van ICT recht binnen jouw bedrijf. Dit is waarschijnlijk erg logisch, aangezien de inzet van ICT in de praktijk altijd erg complex is om te doen. Er zijn verschillende waarden die hierin met elkaar botsen. Denk hierbij aan de botsing van waarden zoals privacy en effectiviteit. Het internet is echter in staat om fundamentele verandering te faciliteren en hierin jouw werkzaamheden een stuk gemakkelijker te maken. Voordat een systeem wordt gebruikt, geldt dat dit systeem echter meerdere malen is getest op het waarborgen van veiligheid.

Ethiek

De grondslag van de wetten die gelden in Nederland rust op ethiek, aangezien de inzet van ICT ethisch verantwoord moet zijn. Er zijn verschillende waarden die binnen dit kader vallen, denk hierbij aan waarden zoals privacy, informatievrijheid en intellectueel eigendom. Dit zijn grondrechten die regelmatig met elkaar botsen en dit kan tot frictie leiden. Indien jij iemand bent met een leidinggevende positie binnen een bedrijf is het van belang om hier rekening mee te houden. Overleg bijvoorbeeld met medewerkers hoe zij de inzet van ICT graag zouden willen zien. Zorg er verder voor dat er altijd een advocaat beschikbaar is voor het bedrijf, indien grondrechten worden geschonden.