Categorieën

Service

Alle omliggende gemeenten adopteren Midden-Delfland

Alle omliggende gemeenten adopteren Midden-Delfland
Nieuws

Alle omliggende gemeenten adopteren Midden-Delfland

  • Kor Kegel
  • 16-03-2019
  • Nieuws
Alle omliggende gemeenten adopteren Midden-Delfland
MAASSLUIS/VLAARDINGEN/SCHIEDAM – “Vlaardingen heeft wat meer groen, maar met alle bebouwing in Zuid-Holland wordt Midden-Delfland steeds belangrijker'', zo sprak wethouder Bart de Leede van GroenLinks. De Blankenburgtunnel is niet tegen te houden, maar ik wil alle verdere aantasting van Midden-Delfland tot een onmogelijkheid maken. De Broekpolder leeft bij alle Vlaardingers. Die liefde wil ik verbreden tot heel Midden-Delfland.” 

 “Schiedam heeft weinig groen. Daarom moeten we Midden-Delfland als onze achtertuin koesteren”, aldus zijn Schieamse collega wethouder Jeroen Ooijeaar. 

Burgemeester Edo Haan van Maassluis: “Ik ga ervoor om Midden-Delfland veel meer bekendheid te geven.”

En zo spraken ook gemeentebestuurders van de andere steden rond Midden-Delfland positieve woorden over de bescherming van het polderlandschap van Midden-Delfland. Ze spraken donderdag tijdens een congres van de Midden-Delfland Vereniging uit dat zij het gebied willen adopteren. Een krachtig signaal dat zij het gebied groen en open willen houden. “Wij gaan ons stinkende best doen om de stad te laten genieten van het land”, zei Niek de Snoo van Staatsbosbeheer. Want niet alleen de omringende steden willen Midden-Delfland open en groen houden, maar ook Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO-Noord ‘Delflands Groen’ en uiteraard de Midden-Delfland Vereniging. Ze nemen alle deel aan de Gebiedstafel Central Park Midden-Delfland, waarvan Marja van Bijsterveldt als burgemeester van Delft voorzitter is.

Vanzelfsprekend doet ook de gemeente Midden-Delfland eraan mee. Het gebied Midden-Delfland is groter dan de gelijknamige gemeente, maar deze gemeente heeft wel de grootste verantwoordelijkheid voor het veenweidegebied, dat vorig jaar als eerste gebied in Nederland werd benoemd tot Bijzonder Provinciaal Landschap.  

Het congres van de Midden-Delfland Vereniging vond plaats in Theater Koningshof in Maassluis. Het congres werd door ruim 250 mensen bezocht, bestuurders, ambtenaren, boeren en andere ondernemers, recreanten en natuurbeschermers, bewoners en omwonenden. Het was een uitstekend congres, met veel eensgezindheid over het belang van het polderlandschap, en bekwaam geleid door Koos Karssen, voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging en oud-burgemeester van Maassluis. Hij reageerde opgetogen over de eensgezindheid, die van heel uiteenlopende organisaties kwam en van woordvoerders van verschillende politieke partijen.

Het congres ging over de kansen en bedreigingen. Sprekers deelden de zorg over de verstedelijking en hieruit voortvloeiende infrastructuur, de toekomst van de boeren en de impact van klimaatverandering en energietransitie. Een paneldiscussie met Zuid-Hollands gedeputeerde Han Weber, wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland, biologische boer Roel van Buuren en recreatieondernemer Wim Warbout volgde in interactie met de zaal die via smartphone kon reageren.  

Topambtenaar Rob van Brouwershaven, rechterhand van landbouwminister Carola Schouten, en directeur Hans van den Heuvel van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland onderstreepten de cruciale rol van de boeren in Midden-Delfland als dragers van het landschap, en het belang van kringlooplandbouw waarin het gebied al tien jaar koploper is.

Marc van den Tweel van Natuurmonumenten waarschuwde om niet om de ruimte te concurreren. Belangen moeten juist verbonden worden. Hij Vancouver en Singapore, ‘florerende steden waar economie en ecologie hand in hand gaan’. Hij tekende er bij aan dat de provincie Zuid-Holland, na de aanwijzing van Midden-Delfland tot Bijzonder Provinciaal Landschap in 2017, een regierol moet nemen met meer actie om het gebied te behouden. “Woorden zijn mooi, daden zijn beter. We hebben biodiversiteitsdrammers nodig”, aldus de directeur van Natuurmonumenten.

Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, riep in een videoboodschap op om Midden-Delfland nog beter op de kaart te zetten. “Meer mensen zouden dit mooie gebied en landschap moeten zien, zo dichtbij de stad. Zo veel moois moeten we delen.”