Categorie├źn

Service

Het weidevogelseizoen is begonnen!

Het weidevogelseizoen is begonnen!
Uit

Het weidevogelseizoen is begonnen!

  • Redactie
  • 06-04-2021
  • Uit
Het weidevogelseizoen is begonnen!

Tureluur jong / Fotografie: T. van der Meer

REGIO - Weidevogels en Midden-Delfland horen bij elkaar. Midden-Delfland is van groot belang voor deze bijzondere vogels. In het voorjaar zijn de polders van Midden-Delfland het thuis van de weidevogels, waarvan sommige meer dan 6000 km vliegen om hier te kunnen broeden. En inmiddels zijn de eerste kievits- en gruttonesten al gevonden! Samen met de deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, vrijwilligers en loonwerkers, zet Agrarische Natuurvereniging Vockestaert zich ook komend seizoen weer in om er een goed weidevogelseizoen van te maken. 
 

Inzet van boeren en vrijwilligers

Dat het aan inzet niet ontbreekt, blijkt wel uit het feit dat Vockestaert deel uitmaakt van een landelijk netwerk van 40 collectieven met gezamenlijk ruim 11.000 deelnemers (boeren en grondbezitters), die op ruim 114.000 ha. (waarvan 91.000 ha. open grasland) beheer toepassen. “Om de vogels rust te gunnen bij het broeden en de mogelijkheden om te foerageren te vergroten, nemen de boeren beheermaatregelen zoals uitgesteld maaien en het aanleggen van plasdrasgebieden”, aldus Vockestaert. “Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland worden o.a. ingeschakeld om legsels te beschermen bij werkzaamheden op het land. Zo hebben zij en de boeren de afgelopen periode al meer dan 60 kievitsnesten beschermd bij het bemesten met de sleepslang. Ook proberen we predatie door o.a. vossen te verminderen door het plaatsen van rasters.” Leer er meer over op https://www.vockestaert.nl/diensten/weidevogels/ 

 

Ook u kunt helpen!

“Niet alleen de boeren, maar iederéén kan een steentje bijdragen. Zo kunt u ’s nachts uw kat binnenhouden. De kuikens zijn dan extra kwetsbaar, omdat de ouders het gevaar dan niet zien aankomen. Ook is het belangrijk om honden aangelijnd te houden bij een wandeling langs of door boerenland. Niet alleen voor de vogels, maar ook om te voorkomen de honden achter koeien of schapen aanrennen (wat stress of verwondingen kan veroorzaken) of dat er ontlasting in het gras komt (daar wordt het vee ziek van). En tot slot: respecteer de tijdelijke afsluiting van wandelpaden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand blijft.”