Categorieën

Service

Behoud platanen Oosthavenkade niet zeker

Behoud platanen Oosthavenkade niet zeker
Politiek

Behoud platanen Oosthavenkade niet zeker

  • Redactie
  • 27-05-2021
  • Politiek
Behoud platanen Oosthavenkade niet zeker
VLAARDINGEN - Het staat nog niet vast of alle platanen aan de Oosthavenkade kunnen worden behouden. Dat valt op te maken uit de antwoorden van het stadsbestuur op vragen van raadslid Neil Voorburg (GroenLinks). De Oosthavenkade gaat dit jaar op de schop en Voorburg wilde van het college van burgemeester en wethouders weten wat dit betekent voor de de bomen. ,,Die bomen zijn minstens net zo belangrijk als de panden'', meent Voorburg. ,,Het zijn werkelijk schitterende bomen die hier al vele jaren staan. Met daarnaast een toegevoegde waarde voor luchtkwaliteit, verkoeling en biodiversiteit.'' 

Het college erkent het belang van de bomen. ,,Ze zijn van beeldbepalende waarde. De bomen maken onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur.'' Het college wil de platanen dan ook 'zo mogelijk' behouden. Een duidelijk voorbehoud. ,,We bekijken of ze in een acceptabele conditie verkeren en nog minimaal tien jaar of langer mee kunnen. Zo niet, dan komt er nieuwe aanplant.'' De gemeente heeft inmiddels opdracht gegeven om de bomen te onderzoeken en na te gaan wat het effect op de herinrichting van de Oosthavenkade is op de levensvatbaarbheid van die bomen.

Burgemeester en wethouders zijn niet zonder meer bereid het behoud van de platanen als uitgangspunt te nemen. ,,Het behoud van een kwalitatief goede hoofdgroenstructuur op deze plek is uitgangspunt. Of dit alle huidige platanen zijn, is afhankelijk van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken naar de bomen en de overige eisen van het project.''