Categorieën

Service

Burgemeester over veiligheid: geen nieuwe plannen maar actie!

Burgemeester over veiligheid: geen nieuwe plannen maar actie!
Politiek

Burgemeester over veiligheid: geen nieuwe plannen maar actie!

  • Redactie
  • 28-01-2021
  • Politiek
Burgemeester over veiligheid: geen nieuwe plannen maar actie!
VLAARDINGEN – 'Kom nou eens met een concreet plan om het aantal High Impact Crimes terug te dringen'. Het was vanavond de strekking van de motie die de fractie Boers indiende in de gemeenteraad. 'Het leger inzetten kan niet, en over de inzet van de politie gaan we niet', aldus Boers. ,,Dus dan maar een motie waarin het college zelf met een plan komt.''

Boers had een punt waar het gaat om de criminaliteitscijfers: die zijn weer wat gestegen in 2020 in vergelijking met die van 2019. Die stijging echter was er niet bij alle soorten 'high impact crimes'; het aantal straatroven en overvallen is vorig jaar juist sterk afgenomen net  als het aantal gevallen van moord en doodslag. Het aantal gevallen van bedreiging of mishandeling is sterk toegenomen, echter dat laatste echter betreft in veel gevallen ‘huiselijk geweld’ en voor de aanpak daarvan is het weinig zinvol om meer politieagenten of medewerkers Toezicht & Handhaving in te zetten op straat. Mogelijk werkt hierin het effect van Corona door: meer spanningen thuis.

Veel raadscollega’s van Boers vonden dat de aanpak van allerlei vormen van criminaliteit al beschreven staan in het Integraal Veiligheidsplan; de motie ging daarbij dus in feite in tegen een besluit dat de raad hier al eerder over genomen had. Andere fracties vonden dat er wel wat meer mocht gebeuren dan wat er in de bekende plannen beschreven stond. ,,Sommige plekken blijven onveilig'', aldus de fractie Kerkhof. ,,Daar moet meer gebeuren.''

,,Voor allerlei zaken heb ik geen plan nodig, maar behoefte aan actie’’, aldus burgemeester Bas Eenhoorn. ,,We zetten nu al meer en meer in op de aanpak van onveiligheid en gevoelens van onveiligheid. Kritisch kijken naar wat we doen, dat moet en ik heb behoefte aan uw inbreng daarin. Maar niet zoals het verwoord staat in de motie'', aldus Eenhoorn.

Bij de stemming haalde de motie het uiteindelijk niet, met 9 stemmen voor en 24 stemmen tegen. Raadslid Ruben van der Zande had overigens daarbij op het verkeerde knopje gedrukt; Hij wilde tegen stemmen maar had per ongeluk voor gestemd.