Categorieën

Service

College: 'Geen islamitische basisschool in Vlaardingen'

College: 'Geen islamitische basisschool in Vlaardingen'
Onderwijs

College: 'Geen islamitische basisschool in Vlaardingen'

  • Redactie
  • 13-05-2020
  • Onderwijs
College: 'Geen islamitische basisschool in Vlaardingen'
VLAARDINGEN - Het College van Burgemeester en Wethouders adviseert de gemeenteraad om geen islamitische basisschool in Vlaardingen te laten vestigen. De Stichting Islamitisch College (SIC) heeft op 31 januari 2020 een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om in Vlaardingen een islamitische basisschool te stichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van de stichting onderzocht en komt tot de conclusie dat er de komende jaren onvoldoende belangstelling zal zijn voor een islamitische basisschool in onze stad. Het college heeft vandaag een advies naar de raad gestuurd om het verzoek van de Stichting Islamitisch College af te wijzen. De raad besluit voor 1 augustus 2020 over het verzoek.

In februari van dit jaar liet het college weten de aanvraag van de stichting in behandeling te nemen. Alle benodigde gegevens daarvoor waren aangeleverd. Het stichten van een school valt onder de vrijheid van onderwijs en is een recht op grond waarvan iedereen een school mag oprichten. Voor het stichten van een school gelden wettelijke eisen waaraan een verzoek moet voldoen.

Verwachte aantallen leerlingen
Met name het verwachte aantal leerlingen dat naar een islamitische school in Vlaardingen zal gaan is van belang voor de beoordeling. Voor Vlaardingen geldt een wettelijke eis dat er binnen vijf jaar vanaf de start van een school 303 leerlingen naar deze school moeten gaan en vervolgens ook de vijftien jaar daarna. Om aan dit aantal leerlingen te komen, heeft de stichting berekend hoeveel leerlingen en naar verwachting uit Vlaardingen en Maassluis de school zullen gaan bezoeken.

De stichting heeft de gemeente Gouda als vergelijkbare gemeente gebruikt voor het berekenen van de verwachte aantallen leerlingen de komende jaren. Uit het onderzoek van het college blijkt dat de gegevens van Gouda gebruikt kunnen worden voor het inschatten van de belangstelling vanuit de gemeente Vlaardingen, maar niet vanuit de gemeente Maassluis. De wijze waarop de belangstelling voor de school vanuit Maassluis is berekend, is volgens het college niet juist. Bij een juiste berekening van de belangstelling wordt de vereiste 303 leerlingen niet gehaald. Dat betekent dat de stichting niet heeft aangetoond dat er voldoende belangstelling voor de school zal zijn.

Meerdere verzoeken
Het is de zevende keer dat Stichting Islamitisch College een verzoek heeft ingediend bij de gemeente Vlaardingen. Meerdere keren is de aanvraag afgewezen om dezelfde reden als ook bij dit verzoek geldt: het aantal te verwachten leerlingen is te laag. Ook werd de aanvraag een keer afgewezen omdat niet alle benodigde gegevens waren aangeleverd.