Categorieën

Service

Dodenherdenking in kleine kring

Dodenherdenking in kleine kring
Nieuws

Dodenherdenking in kleine kring

  • Redactie
  • 05-05-2021
  • Nieuws
VLAARDINGEN - In Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle slachtoffers samen. Ook dit jaar was het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om op 4 mei de Stille Tocht naar het herdenkingsmonument op het Verploegh Chasséplein te houden. De dodenherdenking op 4 mei vond in aangepaste vorm plaats.

De Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen organiseerde een kleine bijeenkomst (met de maximaal toegestane 30 personen) in de Windwijzer. Burgemeester Bas Eenhoorn hield daar een toespraak. Hieronder leest u zijn tekst:

,,Hoe is het mogelijk? Hoe zit de mens toch in elkaar? Waarom duikt in elke samenleving -ook helaas in onze Vlaardingse- die afkeer van de ander op? De ander die verschilt van de meerderheid qua godsdienst, qua geaardheid, qua kleur. Hoe komt het dat het akelige discrimineren, de moslim-haat, het antisemitisme, het verzet tegen een diverse samenleving steeds weer de kop op steekt? Waarom hebben we geen ruimte voor elkaar? Waarom die vreselijke racistische woorden, woorden die het begin zijn van geweld. Onze samenleving moet weerbaar zijn tegen die toenemende polarisatie, maar we zijn het onvoldoende. We zijn bang voor die ander en dus vallen we aan?

Op 4 mei herdenken we allen die vermoord zijn vanwege hun anders-zijn, die op een afschuwelijke massale manier zijn omgebracht. Zij pasten niet in de maatschappij, waarin alleen de oppermens het voor het zeggen heeft. Hoe is het mogelijk, dat de één zich zo verheven voelt boven de ander. Zelfs zover dat de ander vernietigd moet worden? Op 4 mei gedenken we iedereen, die in de strijd voor de vrijheid het leven liet. Maar niet alleen de vrijheid, maar- zoals ik het zie- vooral ook voor het respect voor de ander, de tolerantie om ruimte te geven aan iedereen die anders is en denkt. Vrijheid is weten dat je leeft in een maatschappij die ruimte geeft aan iedereen. En daarnaar handelt. 

4 mei is de dag om stil te staan bij de moord op -ook Vlaardingse- burgers. Burgers, gewone mensen als u en ik, die om hun religie, ras en geaardheid werden gedood. Vandaag moeten wij opstaan tegen het gebrek aan verdraagzaamheid, die overal onder druk lijkt te staan. Wij hebben de plicht ons te verzetten tegen het opkomend racisme en de toenemende discriminatie. Tijdens de pandemie, die de wereld nu treft, niet minder, maar nog steviger! Degenen die vermoord werden, zij die hun leven hebben geofferd, hebben recht op herdenken, maar hebben er vooral recht op dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Helaas zijn er teveel signalen, die wijzen op het tegendeel. Daarom op deze 4 mei: gedenk en verzet!''

Daarna werden, via een vooraf opgesteld schema, de aanwezigen de gelegenheid gegeven om hun bloemengroet te (laten) plaatsen bij het bevrijdingsmonument op het Verploegh Chasséplein.

Er zijn opnamen gemaakt van de bijeenkomst. U kunt hierboven de video bekijken.