Categorieën

Service

Droge voeten in de Rivierzone

Droge voeten in de Rivierzone
Nieuws

Droge voeten in de Rivierzone

  • Redactie
  • 16-09-2022
  • Nieuws
Droge voeten in de Rivierzone
VLAARDINGEN - In de KW-haven en Buitenhaven is een variatie aan oplossingen mogelijk om het gebied te beschermen tegen hoogwater. Donderdag werden inwoners en ondernemers in het gebied bijgepraat over de meest kansrijke opties: een combinatie van vaste elementen, zoals trappen en een muur, en tijdelijke elementen, zoals afsluitbare onderbrekingen van de waterkering.

Wethouder Bart Bikkers: ,,Bescherming tegen hoogwater is een voorwaarde voor de toekomst van het gebied. Dit is niet door één partij op te lossen. De gemeente neemt de regie maar voor een goede oplossing en inpassing vraagt dit samenwerking met de ontwikkelaars en belanghebbenden binnen dit gebied.''

Onderzoek naar de mogelijkheden

Steeds frequenter lopen de kades rondom deze havens over. Een structurele hoogwateraanpak en passende ruimtelijke inrichting moet verpaupering van het aanwezige erfgoed voorkomen en de verdere ontwikkeling van de Rivierzone als woon-, werk- en verblijfsgebied mogelijk maken. De gemeente heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden te laten onderzoeken. Met inhoudelijke experts en belanghebbenden in het gebied zijn uitgangspunten en selectiecriteria opgesteld. Vervolgens zijn uiteenlopende mogelijkheden onderzocht, en gescoord op de ruimtelijke kwaliteit, techniek, (water)veiligheid, beheer en onderhoud, kosten, verkeer, duurzaamheid, toekomstvastheid en uitvoering.

De gemeente Vlaardingen wil de verbinding van de stad met de rivier terugbrengen en van de Rivierzone een hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied maken. Het Programma Ontwikkeling Rivierzone bestaat uit drie gebieden: de Koningin Wilhelminahaven, Maaswijk en de zuidelijke binnenstad. In deze gebieden worden nieuwe woningen gebouwd en komen voorzieningen. In totaal komen er tussen de 2450 en 3100 nieuwe woningen bij in een mix van hoogstedelijke bouw en groen. 

Vervolg

Financiering zal deels uit het gebied zelf moeten komen, en deels van de gemeente. In december worden de mogelijkheden voor de hoogwateroplossing en kosten aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna start de gedetailleerde uitwerking van de mogelijkheden, door de gemeente, inwoners en ondernemers in het gebied.