Categorieën

Service

Een dubbele tragedie in Vlaardingen

Een dubbele tragedie in Vlaardingen
Nieuws

Een dubbele tragedie in Vlaardingen

  • Redactie
  • 05-07-2018
  • Nieuws
Een dubbele tragedie in Vlaardingen

De Struyckstraat rond de periode van het ongeval.

VLAARDINGEN — In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 5 juli 1930: Een dubbele tragedie in Vlaardingen.

Een achtjarige Vlaardingse jongen komt om het leven bij een verschrikkelijk ongeval met een sproeiauto. Een klap die keihard moet zijn aangekomen in een gezin waarvan de vader zes weken daarvoor, ook bij een auto-ongeval om het leven kwam. 

Hedenmiddag omstreeks half vijf reed een sproeiauto door het West-Nieuwland ter hoogte van de Struyckstraat. De bestuurder, P. W. genaamd, zag dat de achtjarlge J. Smit, wonende Potgieterstraat 81, naast den auto liep. Hij maande den jongen weg te gaan. De knaap sloeg den raad in den wind en sprong plotseling, zonder dat de chauffeur het merkte, op den auto. Daar hij niet voldoende houvast kon krijgen, gleed hij van den wagen terug en viel op straat, met het gevolg, dat hij een der achterwielen over zjjn hoofd kreeg, waardoor dit totaal werd ingedrukt. 

Dokter Linzel, die spoedig op de plaats van het ongeval was, constateerde, dat de dood onmiddellijk moest zijn Ingetreden. Tragisch is het, als men bedenkt, dat de vader van het knaapje voor zes weken bij een auto-ongeval te Schiedam het ook met den dood moest bekoopen.