Categorieën

Service

Erfpacht: zware financiële strop voor tennisclubs

Erfpacht: zware financiële strop voor tennisclubs
Politiek

Erfpacht: zware financiële strop voor tennisclubs

  • Redactie
  • 11-05-2024
  • Politiek
Erfpacht: zware financiële strop voor tennisclubs

VLAARDINGEN - Wie nog een huis heeft waarbij op de grond eeuwigdurende erfpacht(canon) rust, is spekkoper; voor vaak slechts een paar tientjes per jaar mag je de grond gebruiken. Anders is het als je een erfpachttermijn hebt die afloopt, want dan kan de erfpacht nog weleens aanzienlijk stijgen. Dat is het geval bij de tennisverenigingen VLTC aan de rand van de Broekpolder en bij TV Holy aan de Willem de Zwijgerlaan. Die twee clubs hebben niet alleen aardig wat grond in gebruik voor hun tennisbanen, maar ook aflopende erfpachttermijnen. En daarna gaan ze fors meer geld betalen.

De erfpachttermijn van TV Holy verloopt dit jaar en die van VLTC in 2028. De Erfpachtnota 2022 die sinds 1 april 2023 in werking is getreden, heeft grote gevolgen voor deze beide verenigingen. De gemeente heeft beide clubs een aanbieding gedaan voor een heruitgifte van de erfpacht, waarbij de kosten flink oplopen. Voor TV Holy gaat de jaarlijkse canon van €4.422 naar €10.642,50, ruim een verdubbeling, Voor VLTC van €493 naar €7.846,30, dit is bijna 16 maal zoveel!

Daarbovenop moeten zij ook nog een flinke som aan overdrachtsbelasting betalen komend jaar. Voor VLTC is dat € 13.808 en voor TV Holy € 18.815 Stefanie Solleveld van de fractie Solleveld dook in deze materie en klopte aan bij het college met meer dan een handvol vragen over de grote geldbedragen die de verenigingen structureel én incidenteel moeten betalen.

Solleveld: ,,De communicatie met de gemeente liep meer dan moeizaam en de verenigingen hebben uiteindelijk te horen gekregen dat er geen incidentele of structurele bijdrage geleverd kan worden, er geen maatwerk mogelijk is dat er binnen het sportbudget ook geen ruimte is. Het gaat hier over twee subsidieloze verenigingen die samen zo’n 1000 leden hebben, waaronder veel jeugd en 60-plussers. Doelgroepen die volgens ons zeer belangrijk zijn voor dit college. We zouden dan ook een meer constructieve samenwerking verwachten’’.

Dat bleek niet zo te zijn, dus wil Solleveld weten waarom er geen maatwerk wordt toegepast bij deze verenigingen die een sportieve maar ook maatschappelijke bestemming hebben. En waarom de gemeente voor projectontwikkelaars dan weer wel uitzonderingen maakt. Kan dan de overdrachtsbelasting bijvoorbeeld niet kwijtgescholden worden voor beide verenigingen?

Vreemd is ook dat de taxatie van de grondwaarde bij de tennisverenigingen wordt geregeld door de gemeente en betaald moet worden door de verenigingen, maar dat zij de rapporten niet mogen inzien. Dat lijkt weinig transparant, aldus Stefanie Solleveld.

Dan volgen er nog wat vragen over hoe moeilijk de gemeente het de verenigingen maakt om te kunnen blijven voortbestaan, terwijl ze niet eens subsidie krijgen. En wat dat dan wellicht betekent voor andere verenigingen die hier straks ook mee te maken krijgen. Met dit beleid wordt lid worden van een vereniging wel erg duur, want de stijgende kosten moet immers doorberekend worden in de contributie. Solleveld vraagt tenslotte of het college de verenigingen alsnog tegemoet wil komen om samen aan een oplossing werken.