Categorie├źn

Service

FLUX winnaar van ontwerpprijsvraag Panorama Westwijk

FLUX winnaar van ontwerpprijsvraag Panorama Westwijk
Wonen

FLUX winnaar van ontwerpprijsvraag Panorama Westwijk

  • Redactie
  • 24-09-2020
  • Wonen
VLAARDINGEN - Vandaag is de winnaar bekend gemaakt van Panorama Westwijk, een ontwerpprijsvraag om de wijk een positieve impuls te geven.

Panorama Westwijk vroeg eind 2019 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers om plannen te maken om de leefbaarheid te vergroten en de wijk toekomstbestendig te maken. Gevraagd werd om na te denken hoe het toevoegen van nieuwe woningtypen nieuwe bewoners naar de Westwijk kan trekken, zodat de Westwijk een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving wordt met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden. Daarnaast is gevraagd te onderzoeken hoe het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis kan krijgen.

Drie plannen

Drie ontwerpteams hebben de afgelopen maanden hun ideeën voor de Westwijk uitgewerkt. Tijdens ateliersessies werden tussentijdse inzichten gedeeld aan een publiek van bewoners, juryleden en andere partijen die nauw betrokken zijn bij de buurt. Dit leverde veelbelovende en inspirerende voorstellen op om Westwijk en het buitengebied toekomstbestendiger te maken.

Juryvoorzitter Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, heeft de winnaar bekend gemaakt: Team FLUX. Ook wethouder Ivana Somers was aanwezig bij deze bekendmaking. Het winnende team ontvangt € 10.000,- en wordt uitgenodigd om met de uitschrijvende coalitiepartners van deze prijsvraag te bekijken hoe de ideeën uit het winnende ontwerp in concrete plannen kunnen worden uitgewerkt.

Westwijk Rooted

Team Flux ziet in hun plan grote kansen in het verbinden van de wijk met het bijzondere recreatiegebied van de Krabbeplas. De ambities zijn gericht op het tegengaan van de wateroverlast door het afgraven van de zandlaag en het benutten van het zand in droger bosgebied. Betere verbindingen zijn nodig om het gevoel van nabijheid van stad en water te versterken en het groen in de wijk moet een grotere ecologische waarde krijgen. Gestreefd wordt naar een gemengd woningaanbod en het doorbreken van sociale isolatie.

Voor de kern en de rand van de wijk zijn de ambities gedetailleerd uitgewerkt. In de woningbouwopgave wordt voorzien door het toevoegen van woningbouw in het centrumgebied en nabij het metrostation Vlaardingen West. Naast sloop en nieuwbouw wordt ook voorgesteld een deel van de bestaande bouw te transformeren tot diverse woningtypen.

Hoewel de bebouwing rond de Krabbeplas aantrekkelijk oogt, maakt de jury de kanttekening dat het bouwen van dure woningen in het groen niet acceptabel is met het oog op de recreatiewaarde van het gebied. Woningen voegen daaraan geen kwaliteit toe en segregatie is ongewenst. De enclaves zijn financieel niet haalbaar vanwege de benodigde (ondergrondse) infrastructuur die hiervoor nodig is.

Gedurfd, creatief en innovatief

Juryvoorzitter Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving: ,,Het was niet eenvoudig om een keus te maken. Alle inzendingen bevatten interessante en kansrijke ideeën. De teams zijn grondig te werk gegaan en hebben goed nagedacht over de opgave. Vooral over het watersysteem en over de relatie tussen het bijzondere recreatiegebied van de Krabbeplas en woonwijk. Westwijk Rooted is een gedurfd, creatief en innovatief plan waarbij alle aspecten van de opgave aan bod komen.''

Wethouder Ivana Somers-Gardenier: ,,Ik ben er trots op dat de Westwijk kon deelnemen aan Panorama Lokaal. Net als veel andere naoorlogse wijken zijn we nu in een andere samenleving beland, met andere behoeften en er zijn vraagstukken ontstaan waar we in de opbouw van de wijk ruimte voor moeten vinden. Kortom: De Westwijk is aan een grondige opknapbeurt toe. Herstructurering biedt direct een kans om een oplossing te vinden voor de verdichtingsopgave, de waterproblematiek en de sociale opgaven. De kansen zijn er volop. Dat hebben de ontwerpteams meer dan voldoende laten zien. Verrassende ideeën nemen wij mee in het opstellen van onze visie en planvorming. Ik werk er hard aan dat de bewoners van de Westwijk over 10 jaar kunnen zeggen: Ik woon in de mooiste wijk van Vlaardingen.''

Marieke Kolsteeg, directeur-bestuurder van Waterweg Wonen: ,,Met elkaar hebben we een mooi proces doorlopen. Wij zijn allemaal tevreden over de uitkomst. Het plan van Team Flux laat zien dat er enorm veel mogelijkheden voor de Westwijk zijn. Het plan gaat ons helpen om de visie op de wijk af te ronden. Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag om de Westwijk nog mooier te maken en klaar te maken voor de toekomst.''